Snaha o ovlivňování bytostmi neviditelného světa

27.10.2021

Náš boj se neskládá jen z překážek, jež nám kladou naše negativní (pasivní) vlastnosti, podvědomí, ale účast na našem boji mají také astrální a mentální bytosti. Jsme-li tak dalece citliví a vyvinutí, pak můžeme vnitřními smysly chápat projevy neviditelných bytostí, které se objevují v naší blízkosti a leckdy nás na svou přítomnost upozorňují. Buďto je slyšíme, jak si o nás povídají, nebo se nám vysmívají, nebo nás litují, nebo nám radí a na něco upozorňují. Také se nám představují i vizuálně. Vidíme jak se kolem nás točí, pohybují atd. Také používají naše smysly, například čich, a vyvolávají v nás třeba představu tabákového kouře nebo jiné vůně, nelibých výparů a podobně.

Mohou to být dobré nebo negativní bytosti astrální nebo mentální úrovně, které se rády uchylují do lidských obydlí, aby tam prováděly své rejdy nebo aby na sebe upoutávaly lidi, z nichž by měly nějaký prospěch tj., aby je nakonec ovládly a čerpaly z nich životní síly potřebné ke svému životu. Mohou to být elementálové, elementárové, jidamové a subtrahentní bytosti, jež nás chtějí vlákat do svých tenat, jsme-li k tomu náchylní a ochotní. Navazovat kontakt s takovými samozvanými a svádivými bytostmi je velmi nebezpečné a musíme se toho v každém případě vyvarovat. Kdybychom jim podlehli, staly by se našimi upíry, a dokud bychom žili na hmotné úrovni, sály by z nás životní sílu, kterou by v nás uvolňovaly stykem s námi po stránce citové, astrální i mentální. To by byl konec naší cesty.

Z toho důvodu si nikdy nevšímáme samozvaných projevů žádných bytostí neviditelného světa a nikdy s nimi v takovém případě nenavazujeme kontakt. Žádná taková bytost nám nemůže uškodit, jestliže si ji nevšímáme. Teprve když jsme v takovém stadiu vývoje, že jsme schopni již navazovat styky s bytostmi neviditelného světa, můžeme to dělat vědomě a podle své vůle. Ale v takovém případě nás musí každá bytost poslechnout a posloužit nám, protože ji máme pod svou vůlí a mocí.

Všeobecně: Při styku s bytostmi neviditelného světa platí pravidlo, že ten, kdo na druhou bytost první promluví, se snadno dostává do jejího vlivu a pod její vůli. Proto musíme být při navázání rozhovoru s těmito bytostmi vždy opatrní. Kontakt s bytostmi neviditelného světa samozřejmě navazujeme jen po bedlivém uvážení důvodu, co od nich chceme, neboť věci, události, které se odehrávají na naší zemi, jsou těmto bytostem zpravidla neznámé nebo málo známé a jen nejvyšší zasvěcenci, kteří mají kdykoliv možnost sledovat události ve fyzickém světě, mohou takové věci správně posoudit a správně nás o nich informovat. Ovšem zase jen za určitých podmínek a okolností, které musí být správně odůvodněny.