Snaha o sebevýchovu (Introspekce)

09.05.2021

Kdo je opravdu upřímný, často se pozastaví nad svými chybami, zlozvyky, vášněmi, přestřelkami, nepříjemnostmi a nad škodlivými následky, jež mu z toho plynou. Začíná správně uvažovat a chápat, že vše, co je pro něj škodlivé, je třeba odmítnout, zničit, přímo proti tomu bojovat a nikdy více se toho nedopouštět. Logicky a jasně chápe, že každá špatná (negativní) myšlenka je uskutečněna již tím, že ji přijímá za svou vlastní. Taková negativní myšlenka pak s člověkem současně roste a nakonec jej ovládne tak mocně, že tuto špatnou a škodlivou myšlenku uskuteční, tj. udělá to, co ona myšlenka vyjadřuje, představuje. Po jejím uskutečnění se samozřejmě dostaví reakce, tj. následky, které již nejsou záviděníhodné, ale jsou naopak k politování. Proto člověk nakonec dojde k závěru, že si takové příčiny nebude více tvořit, když už bezpečně ví, jak tyto škodlivé následky vznikají. A tehdy se uchýlí ke správné sebevýchově metodou sebepoznávání, introspekcí. Jak ze zkušenosti víme, všechny negativní (pasivní) vlastnosti odvádějí člověka od jeho vlastní osobnosti a jeho pozornost při svém působení přenášejí vždy na vedlejší předmět, na nějž ho tak mocně upoutávají, že nakonec působení neodolá a udělá to, co si taková vlastnost přeje. A zde jsme u jádra věci. Vše, co nás potkává v myšlenkách, pocitech, v činech, stavech je jedině naše vlastnictví, a proto při působení negativních (pasivních) vlastností musíme být vždy ve střehu a jasně pozorovat, co s námi taková vlastnost zamýšlí. V první řadě odvrátíme svou pozornost od předmětu jeho působení. Pokud nás například upoutávají různé krásné věci ve výkladní skříni, které bychom chtěli mít, přestože jsou tyto věci velmi drahé, luxusní, pro nás prakticky nepotřebné, bez kterých se můžeme klidně obejít, musíme si uvědomit, že je to samotná negativní (pasivní) vlastnost, která nás chce svést, oklamat, abychom podlehli jejímu působení, ze kterého by pak těžila ona, protože by čerpala z naší nálady a z naší uvolněné životní síly. Tímto způsobem svádíme s negativními (pasivními) vlastnostmi tuhý boj, v němž musíme vždy zvítězit, protože máme větší síly pro tyto posvátné věci, nežli jsou síly a moci negativních (pasivních) vlastností, jimiž na nás působí. 

Jestliže člověk v tomto počátečním boji pozná, jak velký je rozdíl mezi ovládanými a neovládanými vlastnostmi, stavy, živly, nikdy už od tohoto významného boje neustoupí a bojuje opravdu statečně, vytrvale, trpělivě a systematicky až do konce. Poznává, jak krásné je být stále v pozoru, v připravenosti proti jakýmkoliv útokům (působením) negativních (pasivních) vlastností, vášní, stavů atd., a to jej stále více a více zavazuje, aby myslel, cítil a jednal vždy nejšlechetněji. Tato ušlechtilá snaha o sebevychování jej stále nabádá, ba přímo žene vpřed a ani jeden krok vzad. K těmto stavům ovšem dochází lidé, kteří jsou pro tyto absolutně čisté věci zralí a vytrvalí. To jsou jedinci, které bychom snad mohli spočítat na prstech. Velká většina lidí, kteří touží po těchto nejvyšších ideálech, náhle vzplane, ale za určitý čas ochabne a zhasne právě tak rychle, jako vzplanula. A přece je pro nás tato upřímná snaha o sebevýchovu (introspekci) základem všeho dalšího postupu v magii-hermetismu. Víme jasně a nesmlouvavě, že bez magické živlové rovnováhy jako mágové nesvedeme nic.

Považme jen, jak absolutně čistý a dokonalý je Bůh ve své absolutní všemohoucnosti, vševědoucnosti, všudypřítomností a nesmrtelnosti a co jsme my, kteří proti němu nic neznamenáme! Proto se musíme ze všech svých sil snažit o získání dokonalé živlové rovnováhy, čistoty vždy, všude a ve všem, abychom se k němu mohli jen přiblížit, čehož nejsme nikdy dostatečně hodni!