Snášenlivost

26.04.2021

Tato pozitivní (aktivní) vlastnost se velmi uplatňuje v praktickém životě mezi lidmi na celém světě. Všude tam, kde se projevují stejná zabarvení pozitivních (aktivních) nebo negativních (pasivních) vlastností, vzniká snášenlivost, sympatie mezi jednotlivými osobami, které na sebe reagují svými souhlasnými vlastnostmi. Jestliže však někdo nemůže dobře snášet působení vlastností bližních je s nimi v rozporu, v disharmonii, v protikladném zbarvení, pak takový člověk rád uniká ze společnosti jemu nesympatických lidí. Pokud se i v nás projevuje určitá nesnášenlivost jakékoliv vlastnosti vůči našim bližním, musíme tuto nesnášenlivost odstranit tím, že se buď vědomě naladíme na onu nám nesympatickou vlastnost a v tom případě je nám docela příjemná, protože ji pak dobře snášíme, nebo - což je nejlepší způsob, jak se zbavit nesnášenlivosti - se zapojíme do absolutního klidu, netečnosti, ledovosti, nevšímavosti. 

Pokud nejsme docela živlově vyrovnáni, jeví se nám nesnášenlivost určité negativní (pasivní) vlastnosti, která se projevuje u druhé osoby, jako prospěšná, neboť si tím posilujeme svou opačnou pozitivní (aktivní) vlastnost. Jde-li však o pravý opak, je to znamení, že máme některou z negativních (pasivních) vlastností velice vyvinutou, takže naprosto nesnáší vlastnost pozitivní (aktivní), která nám schází a kterou si v sobě musíme co nejdříve vypěstovat.

V zásadě se však vždy musíme snažit nalézt podstatný důvod ke snášenlivosti se vším, co nás potkává, neboť vše, co na nás působí, má svůj určitý výchovný význam. Nic na světě se neděje nadarmo, a proto nakonec v našem nejvyšším stádiu vývoje klidně snášíme i negativní (pasivní) vlastnosti, jež se nás pouze dotýkají, ale které my naprosto ovládáme, když je vyvažujeme jejich opačnými vlastnostmi pozitivními (aktivními). 

Tehdy nám již negativní (pasivní) vlastnosti nemohou uškodit, neboť je máme zcela pod svou vůlí a kontrolou: jasně pozorujeme jejich působení, jež nás již prakticky nezasahuje. Jen v případě, že je chceme použít k nějakému šlechetnému účelu, neboť jak víme, všechny negativní (pasivní) vlastnosti, právě tak jako pozitivní (aktivní), jsou absolutně čisté, převádíme jejich působení na zvolenou osobu, předmět, místo, prostředí, aby tam vykonaly to, co si přejeme. A právě z toho důvodu se nakonec musíme přizpůsobit i snášenlivosti vůči negativní (pasivní) vlastnosti, protože s těmito negativními (pasivními) vlastnostmi pracujeme, operujeme právě tak jako s vlastnostmi pozitivními (aktivními). 

Nejsme-li však dosud živlově zcela vyrovnáni, nesmíme se s nimi snášet, ale naopak  musíme proti jejich působení vždy, všude a ve všem ve dne v noci statečně bojovat, dokud je zcela neovládneme. 

Mírou naší snášenlivosti může být do určité míry snášení působení živlů na hmotné úrovni. To znamená, že dobře snášíme sluneční světlo a teplo - horko (živel oheň), právě tak chladno, mráz, vlhkost, staživost (živel voda), právě tak lehkost, dýchaní (živel vzduch) a jeho působení v síle větru: nakonec také snášíme dobře tvrdost, těžkost, ztuhlost ve všech formách (živel země). Je-li tato snášenlivost univerzálních živlů ve hmotných formách dokonalá, můžeme správně předpokládat, že budeme dobře snášet i ostatní vlastnosti těchto živlů, a to ve všech úrovních. Také je na tom dobře ten, kdo vědomě dobře snáší všechny rány osudu, ale přitom si tvoří takové příčiny, které tyto zásahy a rány osudu mírní a nakonec vyrovnávají.

Nikdy však nebudeme dobrovolně snášet nějaké příkoří, škodlivé zásahy, utrpení, kterých se můžeme zcela dobře a rychle zbavit, vyhnout se jim.