Sobecká radost, že mohu dlouho žít v hmotném světě, a falešná radost všeobecně

10.12.2020

Falešná sobecká radost využívá mého stavu na magické cestě a raduje se, že může ještě dlouho bezstarostně žít v hmotném světě. Je to jistě zajímavý jev. Přihřívá se u ohníčku a domnívá se, že ji budu živit, jak si ona přeje. Tato vlastnost je ve svém působení negativní (pasivní), velice výchovná, moudrá a všemohoucí a jasně mi ukazuje, že náleží jen do hmotného světa a nikoliv do světa neviditelného, z něhož má strach. Proto jakmile se objeví se svým požadavkem naplněném falešnou radostí, abych jí dal trochu své životní síly, kterou velmi potřebuje ke svému životu, ihned ji poznávám. Nahradím ji radostí z věčného života, za který nyní bojuji. Za takových podmínek mi už nemůže uškodit. Kdybych však tuto její pravou podstatu nepoznal, propadl bych slepě její falešné sobecké radosti, takže bych se přímo těšil z dlouhého dočasného života a tím bych si jej vlastně zkracoval následkem jejího působení. Vím bezpečně, že vše, co je dočasné, je pomíjející, a to je i mé hmotné a astrální tělo. V prvé řadě je to tělo hmotné, které odpadne po přerušení, přetržení astrální matrice mezi astrálním a hmotným tělem. Z tohoto důvodu si jasně uvědomuji, že s sebou do Věčnosti si nevezmu ani vlásek na hlavě, že zde všechno dočasné zanechám, a proto na všem dočasném a na vlastním hmotném životě nikdy neulpívám. Jasně si uvědomuji, že vše dočasné je pomíjející, že mně nepatří, že mi to bylo pouze propůjčeno univerzální Prozřetelností na dobu fyzického života. A jestliže pak vůbec neulpívám ani na fyzickém světě, pak si tento dočasný život prodlužuji do té míry, jak se dovedu od hmotného světa odpoutat a do jaké míry jsem na něm nezávislý. Univerzální Prozřetelnost ve své nezměrné lásce a milosrdenství poskytuje právě v takovýchto zvláště důležitých případech prodloužením dočasného života určitý čas všem těm, kteří chtějí naprosto upřímně bez jakýchkoliv postranních cílů a výhrad dosáhnout nejvyššího Cíle. K tomu účelu nám slouží sebepoznání, magická věda a umění. Naším prvním cílem, je naprostá živlová rovnováha, kterou docilujeme každodenní správnou introspekcí. 

Proto sobecká falešná radost ze všeho dočasného, co prožíváme zde na hmotné úrovni, hraje v tomto ohledu významnou roli. Kdo pozná její pravou výchovnou hodnotu, je opravdu šťasten. Opravu upřímně se raduje z věčného života, do něhož patří i náš dočasný život. Bez dočasného života bychom nikdy nedosáhli svého nejvyššího Cíle. Právě zde v okamžiku dočasného života musí být vybojován náš nejvyšší Cíl, protože zde k tomu máme všechny potřebné předpoklady a podmínky. V astrální úrovni tyto podmínky již nejsou. Tyto podmínky zůstávají v nepřetržitém boji s negativními (pasivními) vlastnostmi až k jejich ovládnutí, tj., až dosáhneme naprosté živlové rovnováhy. Proto jsme mimo jiné velice vděčni falešné sobecké radosti, která nás moudře vychovává k pochopení pravé radosti z věčného života. Kdo ji nepochopí, ustrne a ulpí na hmotné úrovni, na dočasném životě a musí život znovu a znovu opakovat, až tuto vlastnost pozná a ovládne. Při loučení s hmotným světem má také možnost poznat její marnost.