Soustředěná pozornost na sebe a na své okolí

01.08.2021

Soustředíme-li svou pozornost na sebe a na své okolí, máme jasný přehled o tom, co se v nás a mimo nás odehrává, a proto nejsme nikdy nikým a ničím nepředvídaným překvapeni. Pomocí této vlastnosti se umíme všude a za všech okolností přizpůsobit svému okolí a podle toho jednat. Tímto způsobem docilujeme veliké výhody před ostatními, kteří bývají mnohdy nepříjemně a mohutně překvapeni tak, že ztrácejí půdu pod nohama. Tato pozornost se stává mnohem důležitější, jestliže ji používáme co nejvíce pro své vnitřní účely. To znamená, že jsme velmi pozorní a opatrní na všechny naše myšlenky, pocity, negativní (pasivní) vlastnosti, vášně, zlozvyky, nepřirozené stavy, které nás navštěvují, abychom se proti nim co nejvydatněji bránili a nakonec je zdolali a ovládli. V tomto směru nám velmi pomáhá naše pozornost, zvláště ocitáme-li se v takovém prostředí, které je výborným prostředkem pro působení zmíněných stavů a vlastností. Zejména tam musíme svou pozornost soustředit na tyto posvátné věci, abychom jimi nebyli překvapeni a nepodlehli jim.

 Svou pozornost také soustřeďujeme v jiném směru, a sice na svou práci, ať manuální nebo duchovní, a vůbec na veškerou naší činnost, které se právě věnujeme. Tak v době zaměstnání právem soustřeďujeme veškerou pozornost na práci: rozhodujeme se, jak ji nejlépe vykonávat, jak ji zlepšit, abychom z ní sami měli radost. Zvláště však soustřeďujeme veškerou pozornost na cvičení a magické práce, při nichž je třeba opravdové, vytrvalé a nepřetržité soustředěnosti na to, co cvičíme nebo čeho hodláme magickými výkony dosáhnout. Ze zkušenosti víme, že naše mysl je jako zajíc, který pobíhá sem a tam, aniž by se někde stabilně udržela. Proto musíme nejprve naučit svou mysl trvalému upoutávání na tu kterou věc, ideu, problém, jež jsme si podle své vůle zvolili. Nikdy mysli nedovolme, aby se vzdalovala od toho, na co se soustřeďujeme. Proto ji musíme mít vždy pod svou vůlí a ona nám podle toho musí věrně sloužit. Jinak bychom se s ní honili po všech vidinách, fantaziích, nesmyslech, utopiích a nakonec bychom utonuli v živlové nevyrovnanosti. Nejlepší prostředek, jak čelit pozorné mysli, je stále si uvědomovat svou nadvládu nad myslí, a pokud je to možné, věnovat svou pozornost, tj. upoutávat svou mysl na živlovou rovnováhu, ovládat veškeré působení všech živlových vlastností, hlavně těch negativních (pasivních), abychom je měli vždy pod svou kontrolou jak v myšlenkách, tak v pocitech, tak v činech, a to ve všech úrovních. Také noční dobu můžeme s úspěchem využít tím, že soustředíme pozornost svého podvědomí na určité dobré úkoly, které mu ukládáme při autosugesci krátce před spaním.

Tato soustředěná pozornost, kterou každodenně pěstujeme, se nám přenáší do celé naší životní činnosti a stává se nám dobrým zvykem. Při odchodu z hmotného světa si tuto vlastnost bereme s sebou do světa neviditelného, kde s ní budeme dále pracovat. Soustředěná pozornost na celý náš běh života nám poskytuje nepřetržitý a jasný obraz naší duchovní a duševní činnosti, neboť právě tato pozornost současně zesiluje naší paměť. Budeme-li svou pozornost co nejvíce věnovat duchovním a duševním problémům, svému magickému vývoji, odneseme si s sebou veliké bohatství, které má trvalou a značnou hodnotu, jež se nedá přirovnat k ničemu na hmotné úrovni.