Soustředěnost v myšlenkách, v pocitech a v činech

23.08.2021

Dovedeme-li se vždy soustředit v myšlenkách, v pocitech a v činech, jsme v této velmi důležité disciplíně naprosto vyrovnáni, zvláště jme-li toho schopni při každé příležitosti a za každých sebenepříznivějších okolností. Leč každý ví, jak těžko se dá soustředit například při cvičení, je-li v tuto dobu rušen zevními překážkami ti hlukem, návštěvou, nevolností, svrběním celého hmotného těla, rýmou, kašlem, mouchami, rodinnými příslušníky, dále vnitřními překážkami, jakou jsou různé myšlenky, které dotírají na cvičícího právě nejvíce při cvičení přímo jako dotěrné mouchy, jež se nedají tak snadno odehnat. To jsou překážky v mentální úrovni, a konečně, tvoříme-li nějakou věc, bytost, obraz něčeho, krajinu atd.,  přichází jistý čaroděj z astrálu a všechno nám přemalovává co do tvaru, barvy, pocitu, a tak nám naše cvičení narušuje, jen jen může. To jsou překážky astrálního rázu. My se ovšem snažíme upřímně a ze všech sil, abychom všechny tyto překážky při své koncentraci, imaginaci zdolali a abychom si udrželi nepřetržitý kontakt s tvořenou věcí, jak si to přejeme a prosazujeme svou vůlí. Dokážeme-li ho nepřetržitě po předepsanou dobu udržet, třeba i slaběji, někdy i velice slabě, docílili jsme úspěchu. Pak soustředění při koncentraci stále opakujeme, a to tak dlouho, že se nám výsledek zlepší. Víme, že žádný učený z nebe nespadl, a že proto musíme velmi pilně a vytrvale cvičit koncentraci, imaginaci, představivost v soustředěnosti, než to náležitě dokážeme. 

Soustředěnost potřebujeme vždy, všude a ve všem, neboť bez ní bychom nemohli nic pořádného udělat, vymyslet, procítit a prožít. I když jdeme například do kina, do divadla nebo na soutěž určitých her, musíme se na všechny tyto zábavy, viděné, slyšené a prociťované, soustředit v myšlenkách, v pocitech, protože jinak bychom z toho neměli žádný požitek. Ze zkušenosti poznáváme, že čím zajímavější, poutavější a dramatičtější je ve filmu, v divadle, při sportu předváděná hra či jiné umělecké výkony tím napjatěji se se všemi svými smysly soustřeďujeme na celkový obraz hry, takže nám z ní neunikne ani jediný výkon. Zde je soustředěnost velmi dobrá, někdy tak poutavá a mocná, že zapomínáme i dýchat, jen abychom se nerušili v podívané na velice poutavou hru, obraz, sport, umělecký výkon atd. Ovšem tato soustředěnost není zpravidla řízená naší vůlí, ale jsou to některé naše vlastnosti, již ji vyvolávají: zvědavost, vášeň, takzvaný koníček, zajímavost, citová nálada, láska, ztotožňování se s hrdinou představení a podobné naše vlastnosti. 

Velmi důležitá je soustředěnost na naši práci, na niž se musíme plně soustředit v myšlenkách, v představách, v pocitech, přičemž musíme být velmi pozorní a opatrní, abychom nikdy nechybili, něco nevynechali, něco nesprávně nezpracovali, abychom se při tom nezmýlili a podobným způsobem svou práci neznehodnocovali. 

Všeobecně se musíme soustředit na vše, co podnikáme, tedy na veškerou naši činnost, jinak bychom nebyli schopni něco vykonat, podniknout, vyšetřit, prožít, procítit. Záleží jen na tom, do jaké míry se dovedeme intenzivně soustředit na tu kterou, třeba důležitou věc, záležitost, problém, cvičení, aby naše soustředěnost a zájem byly nepřetržité a naprosté, silné, a tím také aby byl výsledek naší práce jak fyzické, tak duchovní a duševní co nejlepší. Čím intenzivnější a nepřetržitější je naše soustřednost, koncentrace, imaginace, tím lepší jsou i naše výsledky.