Správné náboženství a fanatismus

06.06.2020

Správné náboženství je vlastní univerzální názor zasvěcence, který si vytváří pomocí hluboké meditace a poznávání univerzálních zákonů. To je pravé univerzální náboženství.

Náboženský fanatismus se projevuje přemrštěnými názory se zřetelem k církevním otázkám, pravdám, přesvědčením, které jsou stále relativní, kromě základní myšlenky o existenci Boha. Náboženský fanatismus se může u fanatických lidí projevovat tak, že své tělo vědomě mrzačí, nebo poskytují tělu pouze nejnutnější množství potravy, čili hladověním, atd.