Správné úvahy, úsudky odpovídající pravdě

14.05.2021

Jistě nás velmi těší, pokud vždy správně uvažujeme a usuzujeme o všech pro nás důležitých problémech: výsledky nám toto naše stanovisko potvrdí. Je to jistě zdravý rozum, který nepřijímá nic, co se nesrovnává se skutečností, a v druhé řadě zcela samostatně uvažuje o všem důležitém. Nenechá se žádným způsobem ovlivnit negativními cizími myšlenkami, pocity, falešnými představami a předstíráním, které nakonec vždy ztroskotají. K těmto správným úvahám a úsudkům docházíme pomalu a postupně, když se upřímně snažíme každou myšlenku, pocit, stav, jež se nás dotýkají, poznávat podle jejich vnitřní hodnoty, tj. podle jádra toho, co vyjadřují a jaký je jejich konečný Cíl. Do té doby často prožíváme trpká zklamání a neúspěchy, jež nás přímo nutí, abychom se proti nim bránili. My to děláme s vypětím všech sil a později to děláme automaticky. Pokračujeme-li tak stále a soustavně, rozšíří se naše správné úvahy a úsudky na všechny myšlenky, pocity, činy, stavy a problémy, zkrátka na všechno, co prožíváme. V takovém případě při správném a účinném výcviku nás naše vědomí okamžitě automaticky informuje o stavu věcí a my se pouze rozhodujeme, co si z toho chceme přisvojit, tj. co pokládáme za své vlastní dobro a co ihned ničíme a odhazujeme jako nám škodlivé, tedy cizí. 

Tímto způsobem si tvoříme jedinečně správný poměr ke všemu, co nás v životě potkává po osudové stránce. Vyvine-li se později náš smysl pro naprosto správné úvahy a úsudky za každých okolností, jsme schopni o každé věci, záležitosti zjistit pravdu z univerzálního hlediska. Až tam nás zavedou naše správné úvahy a úsudky odpovídající pravdě.

Mnoho vzdělaných lidí, učenců a filosofů napsalo tisíce knih, v nichž se snažili řešit různorodé důležité životní a existenční postavení, do tříd podle majetku a přesvědčení náboženského, politického, vědeckého, uměleckého a podobně, ale protože jejich úvahy, úsudky, přesvědčení neodpovídaly univerzální pravdě nebo tuto pravdu překrucovaly, jejich díla jsou jen povrchní, bez jádra absolutní Pravdy. Jsou psána většinou osobním zabarvením: nesou tudíž pečeť osobní dočasné pravdy, stavu, události. Taková díla nemají nikdy dlouhého trvání a zapadnou do moře časovosti, minulosti, nicotnosti, když vykonala své poslání, dokud byla populární. 

Svět je pokrokový, jde stále vpřed: jeho vývoj se nikde nezastaví a krůček za krůčkem se blíží k jedině správným úvahám a úsudkům podle stupně svého vývoje a zralosti. Jednou jistě nadejde čas, kdy takové úvahy, úsudky budou odpovídat plné pravdě, skutečnosti, a tehdy budou mít takové úvahy, úsudky věčnou platnost, neboť se samy prokážou naprostou trvanlivostí a neměnností, kterou nebude možné nikdy měnit ani zrušit a nahradit ji pravdou jinou. Až tam musí jednou lidstvo dojít, ale to je ještě velmi vzdálená Pravda budoucnosti: jen praví zasvěcenci si dnes mohou tyto správné úvahy, úsudky odpovídající absolutní Pravdě vytvořit sami podle určitých metod, cvičení, meditací, jež všechny směřují k poznání absolutní Pravdy vždy, všude a ve všem, co nás v životě potkává.