Stálá možnost být klamán

27.03.2021

Nikdy nejsme dost ostražití a opatrní, aby nás někdo neoklamal. V prvé řadě je to naše podvědomí, které nás klame při každé příležitosti, kdy si to sami ani neuvědomujeme. Například: Jdu si vedle do místnosti pro tužku, kterou právě potřebuji, ale mezitím se mi mihne myslí jiná myšlenka a já automaticky, bezmyšlenkovitě beru do ruky pero místo tužky. Tuto okolnost zjistím teprve tehdy, až zasednu ke stolu a chci tužkou něco napsat, nakreslit. Nebo opisuji číslice a místo 397 nevědomky napíši 379. To je určitá známka klamu našim podvědomím. Jakákoliv chyba vzniklá uvolněním pozornosti má původ v podvědomém klamání. Také v noci nás podvědomí v polospánku klame různými obrazy, sluchovými halucinacemi (projevy), spojenými s pocitovou náladou. Proti všem těmto klamům podvědomí se účinně bráníme jednak při plném vědomí ostražitostí, pozorností a správným rozeznáváním, co je pravé a co klamné. V noci pak, zejména před usínáním, si pomocí autosugesce tvoříme mocnou ochranu proti všem podvodným jevům, třeba -"vše je pravdivé". 

Jiný příklad: Každý člověk, který rád podvádí a klame bližní, se mylně domnívá, že se mu podařilo někoho dostat, napálit, podvést, protože podle naprosté pravdy podvádí a klame jen sám sebe. Přijde doba, kdy takový člověk bude mnohonásobně klamán, podváděn podle toho, kolik takových příčin si zasel. Stane se, že je takový podvodník lapen, dopaden při činu a odsouzen. Tímto trestem si příčinu vyrovnává, pokud ovšem byly při soudním řízení projednány všechny jeho podvody a klamání. Nepřiznané příčiny si musí ještě samozřejmě odpykat jako následky. 

Lidé se vzájemně klamou. Někdo ví, že určitý obchodník prodává velmi vzácné zboží. Zamluví si je a jde domů pro peníze. Cestou potká souseda, který slyšel totéž, a ten se jej ptá, zdali se tam toto vzácné zboží dostane. Dotyčný odpoví, že zmíněné zboží má obchodník již dávno prodané a že by tam chodil zbytečně. Oklamal svého souseda zřejmě ze strachu, aby tam snad nešel dříve nežli on, aby zboží nevykoupil, takže na něho by se již nedostalo. Obchodník by mohl na zamluvené zboží zapomenout a prodat je jinému.

Obchodníci vychvalují své zboží, aby za ně utržili co nejvíce peněz. Tím klamou a zřejmě okrádají kupující, kteří mnohdy nemají možnost se náležitě přesvědčit o kvalitě vychvalovaného zboží. Také ve veřejném životě se shledáváme s velmi častým a zřejmým klamáním. Něco jiného se píše v novinách a něco jiného se děje ve skutečnosti. 

Ze zkušenosti víme, že svět chce být klamán, protože nerad slyší pravdu. Klamat nesmíme nikoho, kdo si to nezasluhuje. Kdo však zřejmě chce od nás něco vědět, aby se ze sobeckých důvodů na základě naší pravdivé výpovědi, doporučení něco získal, tomu pravdu právem zamlčíme. Řekneme, že nic nevíme, nebo mu dáme takovou odpověď, jakou si zasluhuje.

V magii se vyskytuje mnoho klamů, a proto zvláště zde musíme být na tyto všechny posvátné věci velice opatrní: proti klamu používáme vždy absolutní pravdu, kterou v sobě správným způsobem zjišťujeme.