Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stanovení cíle

03.03.2023

Co očekáváš, milý příteli, od tohoto "školení"? Odpověz si sám svědomitě na tuto otázku. Očekáváš snad dosažitelné vnější výhody, jež ti zajistí přednost před tvými bližními? Chceš snad tajným věděním poškozovat jiné ke svému prospěchu? Chceš získat statky, aniž bys byl sám ochoten něco obětovat? - Pak toto dílo, není psáno pro tebe. Odlož je a jdi za svou zábavou. Věz, že to dobré, co v sobě skrývá, nemůže být koupeno ani prodáno. Člověk se k němu musí dopracovat, musí se jím samým stát. Cesta ke svatému grálu vede přes mrtvolu tvého starého "já". Kdo chce být znovuzrozen, musí se nejdříve naučit umírat. Jsi k tomu připraven? Slyšel jsi volání? Zkoumej sebe sama! Jde o velmi vážné věci... Tento průvodce nechce nic menšího než oživit v tobě bohočlověka a udělat jej pánem tvého života. To není věc, které je možné dosáhnout pouhým přemýšlením a studiem. Nejostřejší intelekt nedokáže to, co musíme niterně zažít jako proces změny - se všemi úzkostmi nového zrození. 

Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Vyšší trojnost, jejímž symbolem je pravoúhlý trojúhelník, se musí zrcadlit v nižší čtvernosti, jejímž symbolem je čtverec. Má svého trouchnivějícího smrtelného partnera učinit účastným své vlastní vševědoucnosti, všudypřítomnosti a věčnosti. Má projasnit duši a dopomoci jí tím k vědomé nesmrtelnosti a k tomu stupni všemohoucnosti, jehož je hodna: neboť čím bohatěji a dokonaleji se vyvine nádoba ducha, tím větší je moc, již pak může vykonávat na nejnižší a nejdokonalejší krystalizační formu, na hrubou hmotu. S tímto faktem souvisí také proces proměny a němž je řeč.