Stupeň 1 - Mystika písmen

07.07.2022

Prvním stupněm začínám od prvního písmene popisovat cvičení normální abecedy -tedy nikoliv hebrejské kabaly pro kabalistické upotřebení.

Kabalista bude tedy cvičit první písmeno "A" podle libosti buď v ásaně nebo vstoje. Barevná vibrace písmene A je bleděmodrá. Vlastní praxe je zcela individuální. 

V duchu vyslovte A dlouze a představujte si plasticky, že se myšlenkovým vyslovením zabarvuje bledě modře a že v této barvě zaujímá celou cvičební místnost. S tímto myšlenkovým A, jehož bleděmodré zabarvení se musí podobat světlu, naplňte po opakovaném cvičení nejen celou cvičební místnost, ale celé univerzum.

Praktickému mágovi nepřijde toto cvičení za těžké, protože se učil práci se živly a se světlem. Jestliže jste ve cvičení dosáhli zručnosti tím, že při duchovním vyslovení zaplní písmeno A v bleděmodré barvě ihned celé univerzum, přejděte k dalšímu cvičení. Písmeno A vyslovte nyní do svého těla, tedy do svého mikrokosmu, a naplňte ho písmenem A bleděmodře zbarveným. Vycvičenou zručností se učíte vyslovování písmene A v duchu skrze svá ústa, načež toto písmeno okamžitě zaplní celé univerzum bleděmodrou barevnou vibrací. Nyní se učte opaku tím, že celé univerzum pocítíte v bleděmodré barvě jako písmeno A a do svého těla, které se musí podobat dutému prostoru, tedy do svého mikrokosmu, ho vdechujte, vsávejte.
Tento deduktivní a induktivní způsob mluvy ústy a celým tělem se vám musí stát běžným. Při těchto cvičeních nevyslovujte nikdy písmena hrubohmotně, nýbrž celý postup se odehrává v duchu, tedy pouze myšlenkově. 

Jakmile jste v tom dostatečně vycvičeni, přejděte k tomu, provádět s písmenem A kupení světla a opětné rozplynutí v univerzu, podobně jak uvádím v popisu první tarotové karty "Brána k opravdovému zasvěcení". Při tomto cvičení se učte duchovnímu vyslovování písmene -v tomto případě A-, zároveň mu ale dejte určitý tvar. Současně si představujte celé univerzum naplněné bleděmodrou barvou. Vyslovením A se bleděmodrá barva smrští na velikost a tvar, který si přejete mít. 

Při tomto myšlenkovém plastickém postupu si můžete zpočátku představovat A několikrát mentálně a při každém opakování zesilte představovanou plastickou barvu až k dosažení žádoucího tvaru. Volba tvaru nehraje podstatnou úlohu. Máte na vůli, stlačit modrou barvu eventuálně do malé kuličky nebo plaménku, do mráčku, nebo ji můžete směstnat do jiného libovolně zvoleného tvaru. Každopádně se musíte naučit tomu, zhušťovat a opět rozpouštět plastickou imaginační schopností písmeno v příslušné barvě jak v mikrokosmu tak i v makrokosmu. Tímto zhušťovacím procesem se naučíte tomu, dávat písmenu příslušnou dynamidu -expansivní sílu-. Jak důležité to je, pochopí kabalista teprve tehdy když se naučí dynamickému působení formulky.

Ovládá-li kabalista dokonale cvičení s písmenem A způsobem zde uvedeným, přejde k tomu, probrat tatáž cvičení jak s druhým písmenem, tak i se všemi ostatními písmeny abecedy. Praxe je tatáž, takže ji již nemusím opakovat a uvedu pouze barevnou vibraci, směrodatnou pro každé jednotlivé písmeno, jež je nutno použít při praktickém upotřebení..
"B", druhé písmeno si žák kabaly představí v překrásné světle fialové barvě a povede s ním tatáž cvičení, jako s písmenem A
  •  ve cvičební místnosti,
  •  v celém univerzu,
  •  v těle jako ve vnitřním dutém prostoru a induktivně a 
  • deduktivně tj. materializačně a dematerializačně.

Třetím písmenem je "C", které je nutno cvičit v rumělkově rudé barevné vibraci.

Čtvrté písmeno "D" se cvičí v tmavomodré barevné vibrací.

Kabalista pozná, že se mu tato cvičení daří tím lépe, čím častěji je opakuje, takže při cvičeních se všemi následujícími písmeny nebude mít vůbec žádné těžkosti, protože potřebuje u písmen pouze měnit barvu.

5. přijde na řadu "E", které se vyjadřuje tmavofialovou barvou.

6. písmeno "F" se cvičí ve světlezelené barvě a je nutno je vždy rozlišovat od "G", sedmého písmene abecedy, které se cvičí v barvě travnatě zelené. 

8, je na řadě je písmeno "H", které se cvičí v barvě stříbřitě fialové, H nesmí být zaměňováno s písmenem B, které musí mít světle fialovou barvu, kdežto H se cvičí v poněkud temnějším fialovém zabarvení se stříbřitým třpytem. Totéž platí i o "CH

9, písmeno je "I", jehož kosmická barva je světle opálová. Opálové barvy přechází do zelena, červena, modra a fialova, mají tedy světelné spektrum. Tento barevný komplex nechť si každý kabalista dobře vtiskne do paměti, aby mohl s písmenem I snáze pracovat. Jelikož zastupují opálové barvy skoro všechny ostatní barvy, bylo v hebrejské kabale I, tedy Jod zvoleno za první písmeno, z něhož pak vzešla všechna ostatní písmena. 

Rovněž "J", desáté písmeno má opálovou, avšak poněkud tmavší barevnou vibrací, Barevný rozdíl mezi I a J se dá snadno rozeznat. 

11. přijde na řadu "K", které si žák kabaly představuje ve stříbřitě modré barvě.

12. se cvičí ,L" v tmavozelené světelné vibrací. Tmavozelená barva je u tohoto písmene sytá zeleň, která připomíná zeleň olivy. 

"M" je 13. písmeno s modrozelenou barevnou vibrací. Modrá zeleň písmene M připomíná barvu moře a ne nadarmo bylo v živlové analogii M přiřknuto vodnímu principu. "N" jako 14. písmeno se cvičí v červené -masově červené barevné vibraci. 

Barevná vibrace 15 písmene "O" je tmavě ultramarínová. "P", 16. písmeno má: tmavošedivou barevnou vibraci. "Q",17. písmeno, nepovažuje kabala za samostatné písmeno, nýbrž za písmeno složené z K a W a proto se také jako Q necvičí. 

18. písmeno naší abecedy je "R" které se musí kabalista představovat v překrásně se lesknoucí zlaté barvě. "S" je 19. písmenem, který se až do dokonalého zvládnutí cvičí v barvě purpurově rudé.20. písmenem je "SCH", které je sice písmenem složeným, avšak v kabalistickém vyjadřovacím způsobu hraje velkou úlohu. SCH má ohnivě rudou barevnou vibrací a v kabale se připisuje živlu ohně. 

21. písmeno "T" se cvičí v barvě hnědočerné. 22. "U" se cvičí v barvě sametově černé. Čerň se musí pociťovat jako barva a nikoliv jako prázdnota. "V" 23. písmenko je odrůdou písmene "F" a cvičí se následkem toho právě tak, jako F, tedy ve světlezelené barvě. "W" 24, písmeno se cvičí v šeříkově modré, takzvané lila barevné vibrací. W je pouze fonetická odchylka V a z kabalistického hlediska není samostatné písmeno. Totéž platí o "X", 25. písmenu, které je rovněž složeno s K a S a v kabalistickém smyslu není považováno za samostatné písmeno.

26. "Y", je přehláskované "Ü", které so cvičí v růžově zbarvené vibraci. 27 jako poslední písmeno abecedy je "Z", které je nutno cvičit v barvě citronově žluté -tedy světložlutém barevné vibraci. 

K přehláskovaným písmenům nutno ještě poznamenat, že se "Ö"  cvičí v tmavě oranžovém a "Ä" v hlínově hnědém barevném tónu.

Prošel-li kabalista uvedeným způsobem všechna písmena, takže dokáže každé písmen, v duchu vyslovené, vyvolat ihned v příslušné barevné vibraci, může přejít k dalším cvičením.