Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 5 - Deset kabalistických klíčů

30.07.2022

Na předcházející čtyři stupně tohoto učebního postupu je nutno hledět jako na průpravná cvičení pro kabalistické, tj. tvořivé působení.

Pátým stupněm vysvětlím kabalistovi náležitě deset kabalistických klíčů, jimiž se rozumí číslice 1 až 10 a upozorňuji zároveň na jejich analogickou souvislost. Nemohu pochopitelně uvést všechny analogie, které se týkají číslic 1 až 10, protože by jen toto samotné téma naplnilo velmi objemnou knihu. Omezím se proto jen na několik příkladů, jejichž pomocí intuitivní žák přijde na další souvislosti sám. 1-10 jsou kabalistická základní čísla, božským ideám odpovídající, jimiž byl stvořen neviditelný a viditelný svět.