Stupeň 5 - kabalistický klíč číslo jedna - jednotka

31.07.2022

Jednotka je prvním číslem v univerzu a znázorňuje jako nejvyšší podobu Boha samého. Manifestující světlo, jakož i vše, co z něho bylo stvořeno, je Bůh ve své jednotě, která se také zrcadlí ve všech ostatních číslech v nejrozmanitějších manifestačních stavech. V hebrejské kabale je obezřetně označena jednotka za Kether, tj. koruna. Všude, kde se mělo Božstvo nějakým způsobem označit, učinilo se tak jednotkou. V některých soustavách, zejména v kabalistických, se sice uvádí také nula za tak zvaný ENSoph, tato je však člověku nepochopitelná, nepředstavitelná a slouží vlastně jen jako odkaz, že kromě jednotky nemůže již nic vyššího existovat, co by mohl lidský duch pochopit. Číslo jedna se graficky znázorňuje tečkou (bodem), která zastupuje u jednotlivých soustav symbol Božské spojitosti, "splynutí s Bohem". Kdo z nevědomosti započne svůj duchovní vývin hned s číslici jedna, skončí dříve nebo později u čísla deset, protože jednotka představuje všemohoucnost a desítka nejhlubší pokoru. Zasvěcovací systémy, které začínají číslicí jedna, nazývá hermetická věda bez rozdílu monistickými soustavami. Nechť si kabalista vždy připomene, že Jednotka znamená nejvyšší poznání, nejvyšší spojení, nejvyšší moudrost. Všechny pra-ideje tvoří úhrnně Jedno - Boha v jeho projevu. Podle bible se jednotka identifikuje s prvním dnem stvoření, kdy Bůh pravil: "Budiž světlo"! Z tohoto čísla vychází kromě mnoho jiného také veškeré evoluce.