Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 5 - kabalistický klíč číslo tři

06.08.2022

Graficky se toto číslo znázorňuje trojhranem. Trojka je číslem ákášického principu osudu, karmy a planetárně se číslo tři připojuje sféře Saturna. Vše minulé, přítomné a budoucí, dále mentální, astrální a hrubohmotné vychází z ákášického principu, v němž je rovněž nutno vidět číslo tři. Trojka je pra-idea plození, která se projevuje v plusu a mínusu, tedy v muži a ženě, kteří jako spojitost plodí ono třetí, tj., dítě. V samém člověku zastupuje trojka ducha, duši a tělo. Trojka je číslem intuice. Z tohoto čísla vyšly osudově všechny náboženské soustavy v jejich projevu. Trojka je číslem života a smrti. Je číslem veškerého poznání v jeho nejvyšší formě.