Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno Ä

04.11.2022

Ákáša:

Vyvolá-li kabalista v ákášickém principu Ä-vibraci, je mu možno, poznat vznik a tajemství života a smrtu ve vztahu k proměně. Tím je ve svém přesvědčení znova posílen, že ve skutečnosti není smrti a že je takzvaná smrt pouze proměnou z jednoho stavu do druhého. Také příčiny proměny a všechny slouvislosti se kabalistovi vyjasní vibrací písmene Ä. Zároveň pozná všechny negativní bytosti ve všech sférách a na všech úrovních v jejich rozsahu působnosti a naučí se je dokonale ovládat. Bude mu úplně jasné, pro jaké účely byly negativní bytosti stvořeny. Jelikož jsou si v principu všechny bytosti stejné a každá byla stvořena Božskou Prozřetelností pro určitou úlohu, odpadá u negativních bytosti jakékoliv předstírání, neboť z hlediska kabaly je vše čisté. V tom vězí také vlastní smysl rčení: "Čistému vše čisté" Kdyby nebylo negativních bytostí, bylo by v hermetickém smyslu nemožné rozlišovat dobro od zla a bez vášní by také nebyly ctnosti. Tato vibrace potvrzuje kabalistovi také citát uvedený v bibli, který zní: "Nocí k světlu", jehož hluboký symbolický význam je mu nyní úplně jasný.

Mentál:

Ovládání Ä-vibrace v mentálním těle propůjčuje schopnost, vidět všechny myšlenky, činy a přání hmoty se týkající a stát se jejich dokonalým pánem. Tato a ještě mnohá jiná schopnost, které může kabalista dosáhnout v mentálním těle pomocí Ä-vibrace, týká se zároveň také hmoty, takže je možno mít tuto vibraci za nejhrubohmotnější a to i tehdy, jde-li o ovládání Ä-vibrace v mentální říši.

Astrál:

V astrálním těle reprezentuje Ä-vibrace veškeré žádostivosti, vášně, sklon k sebeukájení atd. Kdo ovládá tuto písmenovou vibraci v astrálním těle, stane se dokonalým mistrem a pánem všech žádostivostí a vášní; dosáhne kromě toho schopnosti nelpěl na mentálních, astrálních a hrubohmotných ctnostech a věcech. Pro kabalistu to znamená úplnou svobodu a nevázanost a pravý význam pořekadla "Poutej se a staneš se volným!" se mu tím stane teprve úplně srozumitelný. 

Hmota:

Jelikož je vibrace písmene Ä jednou z nejhrubohmotnější vibrací, bez rozdílu, zda byla vyvolaná v mentálu, astrálu, Ákáše nebo ve hmotě, ovlivňuje zem ve zvýšené míře. Kabalista dosáhne tedy touto vibrací schopnosti, poznat nejhrubohmotnější součásti naší země, lhostejno, zda jde o minerálie, rudy apod. , a kabalisticky je ovlivňovat. Pomocí této vibrace se stane absolutním pánem hrubé hmoty na naší planetě.