Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno K

24.09.2022

Ákáša:

V ákášickém principu je vibrace písmene K všemohoucností, která je rovněž jednou z božských ctností. Tamtéž se všemohoucnost manifestuje jako nejvyšší představitelná síla. Kabalistovi, který tuto vibraci ovládá, se jeví tato ctnost jako všeobjímající moc, se kterou může jak v mikrokosmu, tak i v makrokosmu konat přímo zázraky. Tato ctnost se manifestuje v ákášickém principu jako nejvyšší a nejčistší světlo, které je v analogii s pra-principem ohně. 

Mentál:

V mentální říši odpovídá tato písmenová vibrace manifestačnímu stavu víry. Kabalista, který dokáže vyvolat v mentálním těle i vibraci písmene K, dosáhne jako výsledek onoho manifestačního stavu, v němž se každá myšlenka, každé přání okamžitě realizuje, bez rozdílu, v jaké úrovni je realizace žádoucí. 

Astrál:

V astrálním těle vyvolá tato písmenová vibrace ctnost odvahy se všemi jejími aspekty, jako je např. vytrvalost, houževnatost apod. Kabalista může vznítit touto písmenovou vibrací v sobě a i v jiných lidech velikou odvahu a dle libosti zaplašit každý pocit strachu jak u sebe tak i u jiných spolubližních. Také pud sebezáchovy může u sebe i u jiných na přání vyvolat a zesílit. Ještě mnohou jinou, odvaze analogickou schopnost, jako například vytrvalost, trpělivost atd., se dá docílit pomocí této písmenové vibrace.

Hmota:

V hrubohmotném světě vyvolá tato písmenová vibrace vlastnost, stát se dokonalým pánem všech vezdejších pokladů. Kabalista, který ovládá tuto písmenovou vibraci až do hmoty, dosáhne bez námahy všeho, co si přeje pro sebe a také pro své spolubližní.