Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno M

01.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu je tato písmenová vibrace v analogii s pra-principem vody. Božská Prozřetelnost stvořila pomoci M vibrace vodu ve všech fázích jsoucna, tedy v pra-principu -principu tekutiny až k realizaci na našem hrubohmotném světě. Kabalista se touto písmenovou vibrací v Ákáše naučí správně pochopit poznat a ovládat pra-princip vody z hlediska stvoření.

Mentál:

Jelikož se v mentální říši -mentálním těle manifestuje pra-princip vody životem, citem a pocitem, získá kabalista ovládáním vibrace M mentální schopnost v duchu, stát se dokonalým pánem nad svými city, pocity a nad svým životním duchem. Tato schopnost mu také umožní, proniknout, probádat a ovládat cit a pocitovou možnost každého člověka vlastním vědomím.

Astrál:

Vibrace písmene M nechá kabalistu pojmout a ovládat astrální vodní živel ve všech rozsazích působnosti astrálního světa. Tím s stane kabalista zároveň neomezeným pánem čistého magnetického fluida, které je v analogii se živlem vody, to znamená, že magnetické fluidum má svůj vznik v pra-principu vody.

Hmota:

V hrubohmotném světě propůjčuje vibrace písmene M kabalistovi moc, vládnout nad principem tekutin celého světa, tedy nikoliv jen v mikrokosmu, nýbrž také v makrokosmu. Nejen, že kabalista pojme se svým vědomím v pra-principu vše tekuté, stane se kromě toho také jeho dokonalým vládcem. Touto vibraci dosažená schopnost z něho zároveň učiní vládce magnetického fluida a všeho, co je s tímto v souvislosti. tak např. může ovládal podle libosti zákony gravitace a ještě mnohé jiné.