Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno O

05.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu je vibrace písmeno O vibrací spravedlnosti jako pra-princip, jako dodržování zákonitosti, jako uznání a ocenění Božských zákonů. Vyvolá-li kabalista v ákášickém principu vibraci O a sní se identifikuje, dosáhne Božské spravedlnosti. Nebude nikdy jednat nespravedlivě, nikdy neuklouzne, neboť jakmile se propracoval až sem, je úplně prostoupen zákonitostí Božské Prozřetelnosti, tedy absolutní spravedlností. Všude tam, kde jde o princip spravedlnosti, vládne vibrace písmene O.

Mentál:

V mentálním světě vyjadřuje vibrace písmeno O absolutní zákonitost harmonie ve všech čtyřech základních vlastnostech ducha a jejich osudovosti, která je u všech budoucích inkarnací spoluurčujícím činitelem. Ovládání vibrace O v mentálním těle dosáhne kabalista vysoké soudnosti a schopnosti pochopit v duchovním smyslu každou zákonitost, každý zásah Božské Prozřetelnosti z hlediska spravedlnosti. Jelikož se stal kabalista vibrací písmene O sám ztělesněnou spravedlností, neodsoudí nikdy nikoho nespravedlivě.

Astrál: 

V astrálním těle vyvolá tato vibrace absolutní astrální spokojenost a vyrovnanost a udělí kabalistovi moc - aniž by ho osud učinil nějak zodpovědným - vyvolat kabalistickým způsobem v astrálním světě každou situaci, která se pak musí podle přání projevit buď v ákášickém principu v mentálním světě, tedy v duchu, nebo v astrálním světě v astrálním těle, nebo na hrubohmotném světě. Jelikož se kabalista stal zatím sám ztělesněnou spravedlností, nepřivodí bez výslovném příkazu Božské Prozřetelnosti nikdy nepříznivé situace, lhostejno v jaké sféře. Osud nemá na kabalistu, která dospěl až sem, vůbec žádný vliv a jedině Božské Prozřetelnosti za vše zodpovídá. Touto písmenovou vibrací se v kabalistovi rozhostí pocit spokojenosti, absolutní jistoty, nepochybnosti a nedotknutelnosti. 

Hmota: 

Ve hmotném světě vyvolá tato vibrace situace, které přivodí absolutní úspěch a štěstí v každém ohledu. Kabalista, ovládající tuto vibraci pochopí účinnost a vládu elektromagnetického fluida v lidském těle a v hrubohmotném světě ve vztahu k vyšším sférám, a také ji dokonale ovládne. Na základě této schopnosti se stane kabalista dokonalým Mistrem astrofyziky - metafyziky-.