Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno R

13.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu se tato písmenová vibrace připisuje zároveň s některými jinými vibracemi nevázanosti a svobodě. Který kabalista vyvolá tuto písmenovou vibraci v Ákáše, stane se strážcem a pánem svobody a nevázanosti. V tomto stavu se cítí být vnitřně dokonalým, cítí se být osvobozen od tísnivého břemene zákonů, protože ovládáním všech předcházejících písmen dosáhl již takového stupně zralosti, že se u něho proměnil pocit nevázanosti v absolutní stav jistoty a nedotknutelnosti.

Mentál:

Ovládáním této písmenové vibrace v mentálním těle získá kabalista znamenitý rozum, dále pocit svobody ve vůli a v jednání, ale také stupeň zralosti, že nemůže nikdy jednat protizákonně a že se stal sám pánem všech zákonů. Každý do mikro a makrokosmu vložený zákon se jím ztělesní a musí mu sloužit. Pocit naprosté jistoty se slovy nedá vylíčit. Dospěl-li kabalista až sem, přesvědčí se o zde uvedeném nejprve sám a vzdor svobody vůle se rád podřídí Božské Prozřetelnosti a převezme mise, aby nejhlubší pokorou, velkým díkuvzdáním a nejvyšším uctíváním sloužil Božské Prozřetelnosti, aniž by se musel nějakým způsobem vzdát pocitu absolutní vůle svobody.

Astrál:

Vyvoláním této písmenové vibrace v astrálním těle vzbudí kabalista genialitu, která se projeví v rozličném nadání. Vše, co tímto způsobem podnikne školený duch v právě takovém astrálním těle, je vybaveno vysokou genialitou, o níž si nezasvěcenec nemůže vůbec učinit představu.

Hmota:

Naproti tomu vyvolá v hrubohmotném světě tato písmenová vibrace u kabalisty rozumové rozšíření intelektu, které mu umožní, aby každou vědu pochopil snadno a rychle a dokázal ji také slovy vyjádřit. Tím si utvoří kabalista takové vlohy, které jím převzatá mise vyžaduje.