Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno S

15.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu je vibrace S všepronikající silou - všesilou - v protikladu s vibrací K, která zastupuje všemohoucnost. Písmeno S je tedy kvantitativní formou prvního pra-principu nejvyšších Božských vlastností. S, je jako všemouhocí sílu nutno brát substantivně, K naproti tomu se hodnotí jako nejvyšší Božská ctnost. Kdo dokáže v ákášickém principu vyvolat kabalisticky vibrace S, spojí se s nejjemnější substancí Božského bytí, s Božským pra-ohněm. Tento Božský pra-oheň působí ve všem, co bylo stvořeno Božskou Prozřetelností, jako substantivní síla. Všemohoucnost se naproti tomu projevuje v pra-ideji jako pra-ctnost prvního Božského principu ve všech říších a ve všem stvořeném. Proto se v případech, kde jde o realizaci Božského pra-ohně, tedy všesíly, nepoužívá vibrace K, nýbrž vibrace S.

Mentál:

V mentálním těle se kabalistovi dostane upotřebením této vibrace duchovního daru dokonalého ovládání elektrického fluida. Vše, co je v analogii s elektrickým fluidem nebo s ohnivým pra-principem, kabalista pozná a také to dokáže ovládat.

Astrál:

V astrálním těle vyvolá tato písmenová vibrace absolutní jasnozřivost v nejčistší formě ve všech sférách a úrovních stvoření. Zároveň obdrží kabalista dar věštění, pod kterým se rozumí zírání nad čas a prostor: dále dokonalou moc nade všemi lidmi a zvířaty a ještě mnoho jiných schopností, které jsou s touto vibrací v analogii.

Hmota:

V hrubohmotném světě je to dar dokonalého ovládání vědomí u sama sebe, jakož i u lidí a bytostí všech sfér a úrovní našeho makrokosmu, od říše živlů počínaje až k nejvyšším andělským bytostem, pra-bytostem, geniím atd. jehož je možno dosáhnout ovládáním této vibrace. Je samozřejmé, že darem přemísťování vědomí se spolu vyvíjí také ještě jiné magické schopnosti.