Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno T

18.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu vzbuzuje tato písmenová vibrace vysokou inspiraci, která se vztahuje zejména na vše zákonité tohoto principu. Který kabalista byl T vibrací v ákášickém principu vybaven tímto darem, pozná, že se mu při všem, co zaujímá jeho pozornost a jeho zájem, dostává Božské inspirace a intuice.

Mentál:

V mentálním těle vzbuzuje tato písmenová vibrace dobrý dar vynalézavosti, který se ukáže být zvlášť příznivý tam, jde je proň obzvláštní zájem. Tento dar ovlivní příznivě současně paměť - zejména mechanickou.

Astrál:

Tato písmenová vibrace uschopní astrální tělo sledovat pravou astrální magii v celém jejím rozsahu. Jelikož souvisí tato schopnost zároveň s vládou nade všemi živly, skýtají se tím kabalistovi další velké výhody, které jistě uvítá a náležitě ocení.

Hmota:

Ve hmotném těle, tj., v hrubohmotném světě umožní tato písmenová vibrace kabalistovi, aby správně rozuměl a prakticky prováděl veškeré zákony analogie ve všech třech říších - minerálií, rostlin a zvířeny.