Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno U

20.10.2022

Ákáša:

Vibrace písmenu U v ákášickém principu propůjčuje kabalistovi schopnost pochopit tento princip v aktu stvoření a z hlediska karmy. Ovládá-li kabalista mistrně tuto vibraci, což je možno dosáhnout častým opakováním cviků, projeví se mu pra-bytí všeho jsoucna svými tvary, takže je může dokonale pochopit a přiblížit svému vědomí. Tuto vlastnost a tento dar se nedá ničím jiným docílit, než vibrací písmene U. 

Mentál:

V mentální těle vyvolá U vibrace nejvyšší intuiční a inspirační schopnost a skýtá zároveň možnost probádat svou vlastní karmu a také ji ovládat.

Astrál:

Ovládáním U vibrace v astrálním těle dosáhne kabalista schopnost přemístit své vědomí všude tam, kde si to přeje, aby ses tím stal dokonalým pánem nad svým vědomím. Dosáhne zároveň schopnosti vyvolat podle libosti stavy transu všeho druhu a dokonale ovládat umění exteriorizace astrálního těla.

Hmota:

V hrubohmotném světě nechá tato písmenová vibrace rozumět a upotřebit všechna tajemství ákášického principu ve vztahu ke hmotě. Poskytuje zároveň možnost pochopit způsob účinnosti čtyřpólového magnetu ve vztahu k celkové hmotě a vniknout do všech jejich mystérií a také je ovládat. Kromě jiného se naučí kabalista pomocí této vibrace upotřebit kabalistický princip éteru na našem hrubohmotném světě také z magického hlediska.