Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno V

23.10.2022

Písmeno V není z kabalistického hlediska žádné přímé písmeno a hodnotí se většinou jako F, které má tutéž fonetickou výslovnost. Vysloví-li se V měkce, je již W: vysloví-li se naproti tomu ostře, poslouchá se foneticky jako F. Následkem toho odpadají analogické přívlastky V a následuje popis písmene W.