Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno W

25.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu vyvolá W-vibrace kosmické spojení vědomí a kosmické vnímání vědomí, čili kabalisticky vzato, kosmickou intuici. Z vyššího kosmického hlediska je tato písmenová vibrace kromě toho aspektem kosmické všelásky. Pouze onomu kabalistovi, který dokáže v ákášickém principu vyvolat vibraci W, dovolí Božská Prozřetelnost, aby pochopil a pojal pra-princip kosmické intuice v jeho celém rozsahu. Tuto kosmickou intuici je možno pojmout zároveň jako výron kosmické lásky. Tuto musí kabalista prožít, neboť pouhými slovy se účinky této vibrace v ákášickém principu nedají vyjádřit.

Mentál:

V mentální říši -mentálním těle kabalisty vzbudí tato písmenová vibrace všechny mediální schopnosti. Mezi mnohými jinými se u něho vyvine např. znamenitý jasnocit, takže je kabalista schopen prodchnout svého ducha každou ideou bez rozdílu vědeckého oboru natolik, že se sám pociťuje být tou nebo onou ideou. Zároveň se touto písmenovou vibrací zvýší koncentrační schopnost a to až k onomu nejvyššímu bodu, který Indové nazývají Samadhi. Kdo by se tedy v kabale nedokázal dostatečně soustřeďovat, nebo koho by snad kabalistické koncentrační cviky snadno unavovaly a vyčerpávaly, nechť upotřebí tuto písmenovou vibrací. Velmi brzy dospěje k přesvědčení, že i po delším použití této třísmyslové koncentrace se nedostaví ani duchovní, ani astrální nebo hrubohmotná únava a vyčerpanost.

Astrál:

V astrálním těle vzbudí tato vibrace ono pro opravdovou mystiku potřebné nábožné cítění a rovněž nadání, které je pro toto cítění potřebné. Pomocí této vibrace si může astrální tělo vyvolat kdykoliv a kdekoliv v sobě a ve svém okolí podle libosti chrámovou atmosféru. Pochopitelně přepadne lidi, nacházející se v blízkosti kabalisty cit nábožného a mystického uctívání, který se vystupňuje až k jakémusi vytržení a odvrácenosti od světa. Častější opakování této písmenové vibrace rozvíjí absolutní schopnost jasnosluchu a jasnomluvy. Nejen, že bude kabalista slyšet všechny bytosti a to, co bylo mluveno v nejhlubší minulosti, co se právě mluví a co se bude mluvit v budoucnosti, ale kamkoliv své vědomí zaměří, uslyší i na největší vzdálenost vše úplně jasně a cokoliv promluví do svého astrálního těla jako vysílatel, uslyší dokonce i magicky neškolené osoby hrubohmotně, byť by byly sebevíce vzdáleny. Tím je řečeno, že kabalista dokáže svůj astrální zvuk zhustit natolik, že mohou být slova nejen slyšena, ale, přeje-li si kabalista, dají se i v největší vzdálenosti nahrány na záznamové zařízení, aniž by hmotné tělo kabalisty muselo být přítomno. Této schopnosti dosáhne samozřejmě jen opravdový kabalista, který se poctivě probojoval až sem.

Hmota:

V hrubohmotném těle nechá tato písmenová vibrace dosáhnout kabalistu schopnosti rozlišovat vše minulé -našeho hrubomotného světa od věčného -univerzálního-. Všechno relativní na naší zemi dokáže kabalista dostat pod svou kontrolu, aby mu to sloužilo. U všech bytostí -lidí a zvířat pozná okamžitě každý druh zaslepenosti, je ale také s to, ji podle libosti vyvolat u člověka i u zvířete. Jelikož má tato písmenová vibrace určitou souvislost se živlem vody, je kabalistovi zároveň svěřena také vláda nad vodním živlem na naší zemi. Ještě mnohou jinou schopnost, která je v analogii s vodním živlem a magnetickým fluidem a která se nechá v hrubohmotném světě zhodnotit, se dostane kabalistovi jako odměna za jeho práci, Mimo jiné je to např. schopnost léčení magnetizmem, dále umění vyvolat v době největšího vedra a sucha okamžitě vodu; tuto podle přání buď materializovat nebo dematerializovat, podle přání proměnit vodu v led, a ještě mnohé jiné.