Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno Y(Ü)

30.10.2022

Ákáša:

Kdo ovládá v ákášickém principu tuto vibraci, dozví se o pravém vzniku životního rytmu a o jeho významu. Tato písmenová vibrace ovlivňuje také zákony evoluce od počátku stvoření až k zdokonalení. Jelikož je tato vibrace velmi těžko pochopitelná, podaří se proto jen zkušenému kabalistovi, který se svou vědeckou prací došel až sem, dokonale rozumět a ovládat pra-rytmy života a zákony harmonie- zákonitosti.

Mentál:

V mentální úrovni, tedy v duchu, vyvolá tato vibrace, stejně jako vibrace předcházející, schopnost nejhlubší kosmické intuice a inspirace, kterou je nutno hodnotit zároveň jako dar za úplné odevzdání a nejhlubší lásku k Božské Prozřetelnosti. Další výhodou je, že z této mentální schopnosti vyrůstají ještě mnohé jiné schopnosti, které se pouhými slovy nedají vůbec vyjádřit, protože se zhodnocují jen makrokosmicky.

Astrál:

V astrálním těle zvládnutá vyvolá tato písmenová vibrace - znamenité schopnosti věštecké, které vylučují každý omyl. Komu se tato vibrace stala zvykem, zduchovnil své astrální tělo natolik, že je schopen vidět a vědět věštecky jasně z mikrokosmického hlediska osud každé věci, všeho stvořeného u člověka a zvířete. Jeho věštby jsou tak jisté a neomylné, jako by přicházely přímo od Božské Prozřetelnosti. Žádnou jinou písmenovou vibrací se nedá dosáhnout tak vysoké věštecké schopnosti. Největší proroci všech dob získali své schopnosti, věštby se týkající, pouze v tajných prorockých školách, v nichž se vyučovalo opravdové kabale.

Hmota:

Vyvolaná v hrubohmotném těle, vede tato písmenová vibrace k dosažení schopnosti probádat a přesně znát absolutní působení ákášického principu v hrubohmotném světě ve vztahu ke všem tvarům a tělesům v říši minerálií, rostlinstva a zvířeny a s ním také pracovat. Zároveň se pomocí této vibrace dosáhne schopnosti astrální a hrubohmotné neviditelnosti, neboť kdo pozná a ovládá ákášický princip na hrubohmotném světě ve všech tvarech jsoucna, může podle libosti změnit stupeň hustoty na našem světě. Proto je kabalistovi touto schopností možno dematerializovat své tělo a v největší vzdálenosti je v několika okamžicích opět materializovat. Může proto také překlenout čas a prostor na každou vzdálenost nejen mentálně a astrálně, ale i hrubohmotně. Ještě mnohé jiné magické schopnosti si může osvojit kabalista, který dokáže ovládnout tuto písmenovou vibraci. Mnohé v bibli uvedené zázraky, které dokázali provést zasvěcenci všech dob, potvrdí pravdu zde uvedeného.