Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno Z

01.11.2022

Ákáša:

Z-vibrace, vyvolaná v ákášickém principu, ovlivňuje vyšší rozumovou sílu, zejména ve vztahu k takzvanému poznání. Tato schopnost -silně probuzená je v souladu se všemi univerzálními zákony mikro a makrokosmu. Samozřejmě se projevuje také ve všech tvarech vědomí a přichází k plnému uplatnění v kabalistickém smyslu.

Mentál:

V mentálním světě -v duchu, vede tato písmenová vibrace k všeobecnému zdvižení všech intelektuálních schopností a talentů, bez rozdílu jejich druhu. Dokáže zejména vzbudit v paměti všechny vzpomínky na dřívější vtělení. Ale nejen toto samotné: Kabalista dosáhne kromě toho schopnosti veškerá, v minulých existencích získaná intelektuální nadání v nynějším vtělení obnovit. Náhle si uvědomí, že mezi jednotlivými vtěleními až k nynější inkarnaci neuplynul vlastně žádný čas, to znamená, že nepociťuje vědomí prostoru a času. Připadá mu, jako by byl všechna tisíciletá vtělení, která má již za sebou, prožil v docela krátkém čase. Všechny schopnosti, které kdy vlastnil, se v něm náhle probudí. Řeči, které kdysi ovládal, může podle libosti znovu upotřebit, aniž by se je musel teprve učit. Krátce řečeno: Kabalista dosáhl touto písmenovou vibrací schopnosti přizpůsobit se každé situaci, takže v sobě nevyvolá chaos ani tehdy, kdyby si měl být vědom všech již prožitých vtělení. Ovšem mágové, kteří se chtějí bez předchozí průpravy dovědět své minulé inkarnace, prodělávají obvykle těžké boje, aby se přizpůsobili daným situacím. Pocit zodpovědnosti za eventuálně špatné činy vyvstane a projevuje se těžkými výčitkami svědomí. Kromě toho vyvolá pohled nazpět do uplynulých inkarnací bez řádné průpravy pocit osudové odvislosti, v myšlenkách i činech je patrná omezená svoboda vůle. U nepřipraveného mága se může stát, že stáří, které ho přepadne následkem pohledu nazpět, ho v jeho jednání silně omezuje, protože není s to přenést se do svěžího mládí. Jak již bylo řečeno, tyto nevýhody se projeví jen u mágů a u lidí, kteří nejsou dostatečně školení. Kabalista, který se propracoval až sem a Z-vibraci skutečně ovládá, se nemusí ničeho podobného obávat.

Astrál:

V astrálním těle vyvolá Z-vibrace veškeré umělecké schopnosti, zejména takové, které jsou kabalistovi zvlášť žádoucí. Také se u něho vyvine schopnost vyjádřit všechny abstraktní ideje snadno srozumitelnými slovy. Kromě toho činí tato vibrace kabalistu schopným vysílat a přijímat poselství vzduchem. Opravdoví zasvěcenci Orientu, kteří se zabývají vysokou tantrickou magií a Z vibraci rovněž prakticky ovládají, jsou schopni podávat si navzájem pomocí vzdušného principu poselství. Tuto schopnost nelze zaměňovat s normální nám známou telepatií, při níž se pouze vážou myšlenky na myšlenky, mluví tedy duch k duchu. Schopnost podávání poselství vzduchem pomocí Z-vibrace je docela jiná a sice se při ní použije vzdušného principu jako vodítka zvukových vibrací což je ovšem něco docela jiného než to, co se rozumí pod telepatii.

Hmota:

V hrubohmotném smyslu učiní tato vibrace tělo houževnaté a vybaví ho převelkou vytrvalostí. Kabalista např. může podnikat pěšky dlouhé cesty, aniž by ho to v nejmenším unavilo. Kabalista, který hodlá pomocí této vibrace věnovat svou pozornost hrubohmotnému světu, je schopen preparovat své tělo natolik, že pomocí této vibrace urazí pěšky mnoho mil, aniž by pocítil nejmenší únavu, sklíčenost a jiné nevýhodné průvodní jevy dlouhých pochodů. V Tibetě jsou takzvaní "běžci", kteří urazí skoky mnoho kilometrů, aniž by se unavili. Tyto výkony docílí pomocí tantrických formulí, které mají určitou analogickou souvislost s touto Z-vibrací. Ještě mnohé jiné schopnosti propůjčuje Z-vibrace hrubohmotnému tělu; mezi jiným např. ovládání bouří -jejich vyvolání a opětné zastavení-, libovolnou změnu směru větru atd. Jelikož je Z-vibrace v analogii s veselostí a se všemi podobnými vlastnostmi, jako je veselí, zábava atd., potřebuje kabalista v sobě nebo ve svém okolí zavést pouze Z-vibraci, čímž vnutí nejsmutnější společnosti okamžitě veselé myšlenky a přivede ji do nejlepší nálady. Ačkoliv je v naší abecedě Z posledním písmenem, popisuji v dalším ještě dvě další písmena a sice přehlásky Ä a Ö, které jsem z určitých důvodů nechal v této kapitole jako poslední.