Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 8 - Magie formulí, Dvojklíč, Dvojitá písmena

08.11.2022

Jednotkový klíč, popsaný ve stupni VII., je nejdůležitějším klíčem v kabale a slouží kabalistovi za jakousi průpravu. Jednotkovým klíčem se nazývá především proto, protože reprezentuje číslo jedna a jednotka je číslem Boha. Vhodnou meditací přijde kabalista na to, že má jednotkového klíče použít jen pro svůj vlastní vývin a že není radno pracovat s jednoduchými písmeny také pro jiné, protože působí jednotkový klíč přímo ze sféry příčin čili ze sféry karmy. Kdyby chtěl kabalista pracovat přímo ze sféry příčin i pro někoho jiného, netvořil by tímto způsobem karmu a musel by nést veškerou zodpovědnost za vše sám. Pracuje-li ale naproti tomu s několika písmeny, nevychází účinek ze světa příčin, nýbrž buď z mentálního, astrálního nebo hrubohmotného světa, podle toho, kolik písmen kabalisticky upotřebí, a tvořené příčiny se registrují v ákášickém principu.

Jednotkový klíč působí v ákášickém principu, aniž by tvořil příčinu, protože vychází ze světa příčin. Dvojklíč tvoří příčiny mentálního druhu a tedy také mentální účinky. Upotřebení trojklíče má za následek astrální účinky - tvoří situace a účinky jsou následkem toho astrálního druhu. Vícero písmen tvoří hrubohmotné příčiny a tím také hrubohmotné účinky, které hrubohmotně odůvodňují osud čili karmu.

V dalším popisuji dvojklíč, který již nezastupuje mikro a makrokosmickou průpravnou mystiku, nýbrž patří již do odvětví formulové magie. Mikro a makrokosmická mystika se vyznačuje pouze jednotkovým klíčem, jako zástupce Božské Prozřetelnosti.
Při upotřebení dvojklíče pracuje kabalista s dvěma písmeny, která tvoří již formuli, takže považuji kabalistu nyní již za formulového mága.

Dvojklíč je identický s mentální úrovní, s mentálním tělem čili duchem. Praxe formulové magie v mentální sféře podmiňuje upotřebení dvou písmen. Podle toho, jaký účinek chce kdo docílit, volí tu nebo onu písmenovou kombinaci. Analogický klíč jednoduchých písmen slouží i zde jako vodítko. Při složení písmen tvoří základnu idea, takže v rozumové řeči znamená určité seřazení písmen něco docela jiného než při kabalistické práci. např. slovo PES má z kabalistického hlediska docela jiný význam než pouhé zvíře!

Krátkými vysvětlujícími slovy popisuji dvojklíč s účinkem na mentální úroveň. Při práci s tímto klíčem si musí formulový mág přesně, jako u jednotkového klíče, představit nejprve své astrální a nakonec své mentální tělo se svým vědomým JÁ a musí jako duch vyslovit zvolená dvě písmena. Musí si tedy být vědom že obě písmena nevyslovuje kabalisticky fyzicky mluvící orgán - jazyk, rety, hltan atd.-, nýbrž že to činí jeho duch.

Též při vyslovení těchto dvou písmen se právě tak, jako u jednotkového klíče, udržuje třísmyslová koncentrace, to znamená, že musí být každé jednotlivé písmeno vysloveno vizuálně akusticky a pocitově. V daném případě nejprve první a pak druhé písmeno. U dvojklíče se může právě tak jako u ostatních klíčů pracovat induktivně a deduktivně, tj. pro vlastního ducha -mentální tělo-. Může se ale také použít klíčů pro jiné a to buď přímo pro dotyčného ducha -mentální tělo-, jestliže se jedná o přímé prostoupení, nebo pro celou mentální úroveň. Zde opět ve vlastním mikrokosmu nebo mikrokosmu jiného člověka, podle toho, které příčiny kdo tvoří pomocí formulí a jaké účinky sleduje.