Systematičnost

29.08.2021

Systematičnost je velmi důležitá pozitivní (aktivní) vlastnost univerzálního živlu země. S její pomocí si systematicky, soustavě, uspořádáme celý běh svého života ve všech živlech a úrovních. Ve skutečnosti je to stálé udržování určitého systematického pořádku, který jsme si zvolili a každodenně jej dodržujeme tak, že se pro nás stává dobrým zvykem a současně má veliký vliv na náš vývoj v mentální, astrální a hmotné úrovni. Když jsme si již na svůj denní pořádek naprosto zvykli, považujeme jej za součást svého života, za svou posvátnou povinnost a nikdy se již od tohoto pořádku neodchýlíme, neboť jsme s ním přímo srostli. 

Jen naprosto nezdolatelné překážky, jako je nemoc, odcestování, úřední povinnosti a podobné případy nás mohou na nějaký krátký čas vytrhnout z naší systematičnosti. Je to také souhrn všech naších povinností a veškeré naší činnosti, které jsme si přímo zákonitým způsobem roztřídili na určité časové úseky, jež jsou pro nás nejvýhodnější pro bezpodmínečné splnění všech naších úkolů. To také současně znamená, že všechny tyto věci děláme vědomě, že z nich nic neopojíme a že je opravdu považujeme za tak důležité, že bez nich by byl náš život prázdný, beznadějný, opuštěný, ba přímo zbytečný! 

Konečně: vezměme si krásný příklad z Přírody, z vesmíru, kde je vše tak přesně systematicky uspořádáno, že jedno do druhého zapadá jako hodinová kolečka- Proto všude kolem nás jasně pozorujeme výsledky univerzální systematičnosti, jež působí také na nás, a my ji v sobě můžeme snadno a vědomě probudit, vypěstovat, zušlechtit. Například jako mágové v prvé řadě vyvíjíme systematický boj o získání živlové rovnováhy a z tohoto boje neslevíme ani čárku. Tak se nám musí vžít až do krve, do morku kostí, do celé duše a náš duch toto vše řídí a vítězí. 

Jak vidíme, systematičnost je velice důsledné a účelné rozvrstvení sil, které musí být zasazeny do určité souhry tak, aby tvořily nepřetržitý řetěz toho, co nazýváme naší prací, našim úsilím, a nakonec nám přináší dobré výsledky. Jinak je to s nesystematičností: ta nasazuje své síly, vlastnosti nepravidelně, bez souhry jedněch s druhými, kde se projevuje rozháranost, nepořádek, a z tohoto chaosu pak vzniká utrpení, které se nedá tak snadno napravit, jelikož jsme příliš zvyklí na nestálé rozhárané poměry, které nám překážejí, jsou nám na obtíž, ba stávají se pro nás přímo nesnesitelnými a nutí nás, abychom se nad tím vším zamysleli a konečně začali pracovat na jejich odstranění stůj co stůj. Konečně: mnoho zmůže dobrá a pevná vůle, a je-li skálopevná, zmůže vše, tedy i naší nesystematičnost, i kdyby měla sebelepší podmínky pro své působení. 

Začínáme vždy  s odstraňováním nejlehčích překážek, až postupně (pomalu, ale jistě) odstraníme všechny. Víme, že náhle a násilím se nedá nic okamžitě odstranit, zlomit přes kleno: velkou překážku tedy musíme rozložit na její menší části a tyto části zdolávat - to je jistě správná metoda. Nezapomínejme, že systematičnost je univerzální vlastnost, kterou si bereme s sebou do Věčnosti a eventuálně do našeho budoucího života, který zde budeme opakovat, a že nám tato vlastnost jistě velmi poslouží. Proto si ji hleďme co nejintenzivněji vypěstovat!