Tajná lóže FOGC (jen pro silné povahy!)

17.03.2020

Narazil jsem na úryvek českého překladu "extraktu" tajné lóže FOGC, kterou popisoval Mistr Bardon ve své autobiografii, magickém románu FRABATO a řekl jsem si, že v době nouzového stavu kolem COVID 19, se nad tímto úryvkem trochu zamyslím a dle své intuice vědění a s přihlédnutím na univerzální zákony do něj edituji vlastní pohled na tuto lóži a jejich činnost. Své komentáře oddělím barevně, osobní názory překladatele odstraním, a dle mého názoru určité pasáže komentuji - přidám i obrázky, které nejsou součástí textu. Opět vyzývám všechny a varuji, aby se jakýmkoliv způsobem nepokoušeli o evokaci démonických bytostí. Tak jako tak mi tento úryvek s návazností na FRABATO přijde jako zajímavé téma k zamyšlení, v případě, zda-li se chceme nad tímto vůbec zamýšlet, protože z mého hlediska je dobré si toto maximálně jednou přečíst, strašidelně se poučit, a pustit z hlavy jednou pro vždy.    

Text vznikl přepisem z německé knihy Frater Daniel: Die Rituale der FOGC-Lodge, která praktiky této tajné lóže popisuje a která vznikla po objevení se šifrovaného rukopisu, který přepsal Mistr Daniel (Guido Wolther) z Fraternitas Saturini, který po 25ti letech od opuštění této lóže nebyl již vázán přísahou mlčenlivosti. 

Mé texty v překladu označím barvou zelenou   

Překlad začíná osobním náhledem překladatele a komponuje první věty Mistra Daniela: 

Existovala tato lóže? Neexistovala? Kolik jen lidí se už na to snažilo přijít, když se konverzace stočila k této téměř legendární organizaci - která jest obviněna z provádění všech ďábelských činů a provozování ďábelských umění? Konečně se také stala známou díky Bardonovu autobiografickému románu "Frabato". Bradon byl studentem Quintschera (Tohoto pána jsem nikdy v knihách Mistra Bardona nepozoroval, ale že ho znal a měli spolu vztah je známé, protože s tímto pánem měli společnou fotografii v roce 1957). Ve svém románu Bardon ocejchoval členy FOGC jako opravdová černo-magická monstra. V knize Dr. Klingsora "Experimental magie" je tato organizace jen krátce zmíněna, když naráží na Bardonovo "Frabato" (v této knize si také Dr. Klingsor dal na hlavu svatozář).

Tedy - členové této "magické společnosti" téměř jistě nebyly zbožnými katolíky či protestanty. Já osobně jsem si jist, že nebyli. A s jistotou mohu prohlásit: Ano, lóže FOGC existovala a možná, že ještě existuje i dnes (za mě je lepší toto asi nevědět). Ale ze zvláštních důvodu o tom zde nechci nic říkat. Ne proto, že bych se třásl strachem - ale prostě z důvodu bratrské loajality ke členům, kteří nechtějí být z evidentních důvodu jmenováni (tato věta dává smysl vzhledem k tajnosti dokumentu a době zveřejnění, kdy členové ještě žili). Konec konců, je to také 99 mužů z okruhu politiky a vysokých financí.

 Mnoho z nás by se tedy mohlo ptát: jak mohou politici a "pracháči" patřit k jasně "magické" lóži? Nějak se nehodí do této moderní společnosti "elektro-lidí" a dívek v minisukních... Musí být spíše považováni za členy "nevážné" lóže. Proč Nezahodili církve, zednářské lóže a další organizace tenhle "mystický balast"? Takže co je motivací těchto lidí, aby se dostali z víru a vstoupili na pole, které vzhledem k jejich životu reprezentuje žijící paradox. Nemyslím si, že to je snobismus. Snobové a playboyové nevstupují vědomě do tak nebezpečných míst a do takových pralesů, ve kterých se v křoví šílenství kradou za svou kořistí. Ať už jejich motivací bylo cokoli, tak to není v současnosti důležité a stejně ani otázka černé nebo bílé (magie) (úvahy překladatele).

Freemasonic Order of the Golden Centurium (100) - FOGC

Co smím říci o této lóži, řeknu nyní. Kořeny FOGC nesahají hluboko do minulosti a tato lóže vlastně postrádá rituály nebo historickou tradici. Má nějaké "therionské" rysy. Také se trochu opírá o rituály "Golden Dawn" bez přebírání rasového učení řádu (?) - Pokud vezmu v potaz kořeny FOGC (dle FRABATA), tak tato lóže fungovala po staletí.

Počet jejich členů byl 3 x 33, tedy 99, tj. měli 99 stupňů a každý stupeň měl jedno číslo. Číslo 100 příslušelo tak zvanému lóžovému egregorovi, nebo démonu, se kterým museli členové uzavřít krvavý pakt. Neofyt (nováček) se musel zapsat z vlastní vůle a odkázat největší část svého majetku lóži. Neměli žádné zvláštní tituly či hodnosti, každý člen měl pouze číslo. Velmistr mel číslo 99, ne číslo 1 (Tady se dostáváme do křížku s FRABATEM, kde p.Bardon popisoval mistra pod číslem 1, ale ve své podstatě je to jedno, respktive FRABATO napsala O.Votavová a D.Ruggeberg) str. 119 - ještě dodám, že členové dle svého postavení v lóži, dostávali úkoly tomtuto postavení vhodné).

Čísla 1 - 33 představovala učednické stupně, 34 - 66 pokročilé členské stupně a 67 - 99 vysoké a mistrovské stupně. 

Ozdoby pro učednické stupně byly: pro slavnostní a běžná lóžová setkání: frak a zástěra s modrým lemem, také lóžový prsten. Při vysokých a magických rituálech se ještě navíc nosila modrá kutna. K fraku a kutně ještě nosili modrou pul-masku. Stupně 34 - 66 nosily frak a zástěru s červeným lemem a dvěma růžicemi, šerpu a šperky okolo krku. Při vysokých a magických pracích také nosili červenou kutnu se zlatou šňůrou plus lóžový prsten.

Stupně 67 - 99 nosily frak a zástěru ohraničenou černou a červenou páskou a třemi zlatými růžicemi, šerpu, šperky na krku a prsten. Během vysokých a magických rituálu rovněž nosili černou kutnu se zlatou šňůrou. Velmistr měl právo nosit zlatou kutnu a zlatou masku. Masky ostatních mistru byly černé. Uchopování rukou bylo stejné pro všech 99 stupňů - uchopit obě zápěstí. (Popis mi vzhledem k mým znalostem ohledně svobodných zednářů nesedí a taktéž postrádám zmínku a magických nástrojích, které hráli velkou roli). 

Tajné symboly členů: 

Všechny rituály měli za svůj účel docílení vyššího stupně zasvěcení (slovo zasvěcení ve mě vyvolává negativní vlastnost odporu a hnusu, neboť zasvěcení je pro něco zcela jiného), ale vždy bylo také jejich záměrem obdržet tolik vlivu, moci a bohatství, kolik jen bylo na tom stupni možné. Přísná poslušnost byla pravidlem. Hierarchická struktura vyžadovala absolutní přijetí mistrova slova. Bylo požadováno aby každý neofyt, který měl vstoupit, byl členem červených zednářských lóží, k tomu mu bylo ještě nutné, aby dosáhl vysokého stupně zasvěcení v čisté magické lóži,tj. mel mít vysoce vyvinuté magické schopnosti a znalosti (s tímto nesouhlasím, protože členové FOGC potřebovali ke všem rituálům démonickou bytost které se všichni upsali a rozhodně neovládali živly, aby mohli rituály praktikovat, proto potřebovali média a oběti pro démonické bytosti - jednalo se většinou, dle výše zmíněné knihy o mladé holky z Ruska a Polska, tzn, ten druh paktu byl win-win pro obě strany). . Také bylo požadováno, aby neofyt byl vlivnou osobou ve veřejném živote přinejmenším, aby byl ekonomicky nezávislý nebo alespoň měl vlivné blízké přátele. Je vidět, že dostat se do tohoto kruhu nebylo zrovna lehké (lóže si vybírala členy sama). Neofyt obdržel po svém přijetí tzv. "démona" pomocníka. Ve skutečnosti to samozřejmě nebylo nic jiného než 99 magickými experty společně vytvořený a oživený imagospiritus (tady musím nesouhlasit, opět se dostáváme do problému s živly a jejich ovládnutím - rada sama od sebe bez Velmistra Lóže (Démona) nedokázala vůbec nic. Přidělený "pomocník" nováčkovi nebyl žádný Elementár ani Elementál, ale nižší forma démonické bytosti pod správou Velmistra Lóže, která hravě plnila příkazy nováčka).  Vskutku toto bylo opravdu hodnotné obohacení a pomoc pro neofyta. Nicméně, něco úplně jiného byl krvavý pakt s lóžovým démonem. Zde byla zcela jasně vyjádřena absolutní závislost na transcendentnu. Názory ohledně toho, který démon to byl nebo je se rozcházejí. Ovšem já mohu s jistotou prohlásit, že existovali dva démoni, kteří byli rituálně vzývání v lóži FOGC. První z nich byl démon Belphegor (klifotický princ pekla Titahion) a druhý byl Asmodi, který je identický s Aschmunodaiem, o kterém mluví Rah Omir Quintscher (?). Každý evokující mág ví, že není lehké "jíst třešně společně" s těmito dvěma společníky jakmile jsou vyvoláni, protože jsou extrémně chytří, brutální, a ano, nic jiného než krvežízniví v pravémslova smyslu. První věc, kterou se měl neofyt naučit, byly adorační rituály těchto dvou bytostí a také praxi jak je volat a evokovat (toto byl úděl Arcimistrů lóže). Každých 5 let byl přijat nový člen. To přirozeně znamenalo, že jeden z povodních členů musel odejít, protože se muselo dodržovat číslo 99. 

Uniklé rituály lóže FOGC, založených na krvi, semenu, démonického vlivu a krvavých obětí.

Máte pravdu - to je něco, co nemůžeme schválit. Někdo by samozřejmě mohl namítnout, že pokud zde opravdu jsou lidé, kteří působí "mimo dobro a zlo", tak jejich ciny nemůžeme měřit naším měřítkem. Z karmického pohledu ale musejí být shledání "vinni" (Z hlediska Karmy je úmluva s démonickými bytostmi hříchem proti Duchu, který jsem ve starších článcích zmínil, co se děje s duší a duchem, po fyzické smrti, který jednal "in pacto" se zmíním někdy jindy). V každém případe jeden musel "odejít" každých pět let a pokud nikdo nezemřel v posledních pěti letech, tak se muselo něco "udělat". Každý člen, včetně velmistra, se musel zúčastnit losovacího rituálu. 99 míčků bylo dáno do černého sáčku. 98 bylo bílých, jeden byl černý. Pokud si velmistr vytáhl černý míček, tak měl právo odmítnout los a přikázat nové losování - jiný člen lóže po vylosování musel spáchat sebevraždu otravou jedem, aby bylo inpacto naplněno. Nicméně, pravděpodobně se nikdy nestalo, že by velmistr vytáhl třikrát za sebou černý míček. Bardon ale tvrdí, že se toto skutečně stalo několik let před Hitlerovým "Machtergreifung" (převzetím moci) v Německu. Ale Bardon toho řekl za svůj život dost (Tady rozhodně zůstanu na straně Mistra Bardona a hlasování budu věřit, viz zmínka níže)...Jen tak mimochodem ten velmistr, který roku 1934 převzal lóži, byl poslán roku 1940 do smrtící plynové komory v táboře Buchenwald. Ale - stalo se něco, z čeho vzniká záhada: navzdory horlivému hledání jeho tělo nebylo nalezeno, jakoby se rozpustil ve vzduchu. Běh těchto událostí byl zaznamenán odpovědným důstojníkem SS a poslán do centrály Říšské bezpečnosti. Jeden člen tvrdí, že se zúčastnil setkání, kde předchozí velmistr - člen Pruské vysoké šlechty - vytáhl třikrát za sebou černý míček. Říká se, že sám lóžový démon zasáhl a Bardon si myslí, že se tak stalo proto, že lóže ho nebyla schopná porazit (Bardona) ani pomocí polo-magického, polo-technického zařízení (tepafon) (zasáhla Božská Prozřetelnost, aby uchránila Mistra Barddona, Belphegor měl své jisté a bylo mu ve své podstatě jedno co lóže řeší, ten měl daleko vyšší cíle) Já osobně si myslím, že je to čistá utopie. Protože pokud si lóže FOGC vzala někoho do "drápu", tak se tak akorát mohl naposledy pomodlit, i kdyby se jmenoval Bardon (nesouhlasím, jde pouze o osobní přístup překladatele a neznalosti hermetické tématiky a univerzálních zákonů - p.Bardon měl za svými zády celou Božskou Prozřetelnost).  Proti tak silnému stroji jakým byla Třetí říše byla i tato lóže bezmocná. Rituál SS "Ordenjunker" koresponduje podobnými praktiky, které provozovala FOGC, ale měla jiné zaměření. FOGC se stáhla do absolutního utajení (tady se dá napsat mnoho teorií, takže upustím od komentáře). Mnoho clenu zemřelo ve válce, jakožto vojáci německého Wermachtu. Ostatní se stali vojáky spojenců (čistá nepodložená spekulace už jen vhledem k vysokému posatevní členů). Mnoho jich zemřelo v krupobití bomb Anglo-Amerických vzdušných útoku. Osm jich přežilo válku. Setkali se roku 1947 v Mnichově v bývalém sídle Lóže Zlaté Centurie. Později ukáži i symboly 99 stupňů, slova a pečeti imagospiritu. (Tato znamení, rituály atd. byli předány mladému vojáku "Kriegsmarine" (válečné loďstvo) a rosenkruciánu Guidovi Woltherovi (obrázek níže) , který je poctivě zachránil přes zmatek internace a po válce až do dnešních dnů.) Přísaha 25 let mlčení vypršela. Můj jazyk již není více svázán (nic o tomto nevím, ale předpokládám, že člen takové lóže je vázán mlčenlivosti až do smrti) . 

Gudio Wolther s ženou Andree Meriam Wolther: členové lóže FOGC


-------------------------------------------------------------------------------