Talismany a Pentakly

08.03.2020

Talisman je nástroj, na který můžeme vázat (poutat) určité síly, vlastnosti a ideje pomocí imaginace, pocitu apod., a to k různým účelům. Je samozřejmé, že tyto nástroje čili talismany musí být analogické s operátorovým přáním. Například při pracích s Venuší používáme měď, s Marsem železo, se Saturnem olovo, s Měsícem stříbro, se Sluncem zlato atd. (dle tabulek analogií). K vázání a fluidifikování máme a používáme fluidické kondenzátory (viz, Brána k Opravdovému zasvěcení), které mohou lépe vsávat jakékoliv fluidum a pak je v sobě udržet.  

Fluidické kondenzátory jsou tedy akumulátory sil, které se dají napájet jakýmkoliv vlivem a pro jakýkoliv účel. Nejobecnějším a také nejúčinněji působícím fluidickým kondenzátorem je výtažek z heřmánku, chlorid zlatitý, nebo homeopatické zlato apod. Talismanů můžeme používat (samozřejmě jsou-li v patřičném smyslu fluidikovány) předně k přitahování různých sil, vlastností, idejí, k poznání a podobně, a to buď k ochraně, nebo vyvolávání různých účinků, nebo k jiným podobným účelům. Při této praxi je velmi důležité vědět, že každá myšlenka, idea, žádost, přání a podobně se dá poutat, a to dočasně nebo i trvale (s dočasným nebo trvalým účinkem). Síla poutaná ve fluidickém kondenzátoru a podobně se uvolní a zasahuje předem určený cíl. Takováto práce se v hermetismu nazývá voltování čili nabíjení určitého předmětu. Nabíjení se provádí několika způsoby, a to buď přímo (naší prací) či nepřímo (pomocí bytostí). Talismanologie má v hermetismu veliký význam a proto se nesmí nikdy podceňovat!

Pentakl je grafický záznam určité bytosti, personifikované síly (např: elementál, jidam, subtratentní bytost atd), inteligence, génia, démigura a vůbec jakékoliv hierarchické bytosti a to buď dobré nebo špatné, pozitivní či negativní. Tento pentakl může vyjadřovat buď celou výše uvedenou bytost, anebo jen určité její části, jakou jsou například její vlastnosti, idea, její silové působení apod. Nabíjení pentaklů se podle magických zákonů děje dvojím způsobem: buď je operátor nabíjí pomocí jakékoliv praktiky uvedené pro tyto účely v předchozím textu, anebo je nechá nabíjet a voltovat samotné bytosti, jejíž silové působení má pentakl představovat. Pentakl nám slouží k tomu, abychom k sobě přivábili žádanou bytost jejím signem (znamením, pentaklem), tím jí usnadnili kontakt s námi a konečně abychom s ní navázali přímý styk. Proto i zde musíme respektovat zákony analogie, fluidické kondenzátory apod, jak jsem uvedl výše v Talismanech. Pentakly (jsou-li ovšem správně utvořeny a vyjádřeny) nám dávají moc, buď nás na základě zákona o sympatii činí schopnými získat přízeň té či oné bytosti, anebo nás na základě naší autority, zvláště jde-li o bytost negativní, a s pomocí naší božské jednoty činí schopnými získat nad onou bytostí moc a mít na ní žádoucí vliv - toto je smysl evokativní magie.