Těkavost mysli

11.08.2021

Těkavost mysli svědčí o neustáleném charakteru. Taková mysl je nespoutaná, pobíhá jako přelétavý motýl z jednoho problému, představy, věci na jiný bez ladu a skladu. Myšlenky se střídají bez ukončených správných úsudků, bez důslednosti a bez důvodů, jsou mělké, nezralé, skoro dětské, zvědavé a stále mění svá zabarvení.

Těkavá mysl, jíž myšlenky procházejí, je jako prchavá anténa, která tyto myšlenkové obsahy nezpracovává vůbec nebo jen povrchně - podle toho, jaký zájem v člověku vyvolávají. Uspokojují pouze chvilkový rozmar takové bytosti, která ze všeho ochutnává jen nepatrný kousek, úlomek a nikdy se do hloubky nenasytí, a proto nemůže mít z takovýchto drobů žádný praktický užitek.

Takový člověk je často roztržitý, nesouvisle a nepřiléhavě odpovídá na kladené otázky anebo se v rozmluvě odchyluje od věci, podnětu, rozpravy, hned mluví o něčem jiném, tedy mele páté přes deváté a z celé jeho rozpravy je nesouvislý, kostrbatý celek.

Je to také kus disharmonie v těkavé mysli člověka v duchovní úrovni, která má velmi škodlivý vliv na celé jeho jednání a ohrožuje dokonce i jeho životní existenci. Takový člověk mění místa zaměstnaní, protože dlouho nikde nevydrží. Všeobecně je také jeho výběr vkusu všech potřebných věcí pro život velmi pestrý, nesouladný, tedy disharmonický. Nejlepším prostředkem k odstranění této vlastnosti je pěstování pevné vůle a ovládání myšlenek, hlavně koncentračními cvičeními. Dále nám kontrola každé myšlenky usnadní vniknout do podstaty myšlenky a my ji můžeme současně analyzovat a popřípadě jako škodlivou ihned odmítnout, zničit.

Také hlubším upoutáváním mysli k určitým předmětům, problémům a přemýšlením o nich můžeme dosáhnout nápravy.