Telepatie

20.04.2020

Telepatie je přenášení myšlenek. Myšlenky vysíláme obyčejně imperativně v podobě oslovení dotyčné osoby, která má něco vykonat. Myšlenky posíláme do mentální sféry, a akášický princip, éter, je přenáší mimo čas a prostor k duchovním uším dotyčného, kterému jsou určeny.

Jak se projevuje časová a prostorová nezávislost v mentální sféře z lidského hlediska?

Prostorová a časová nezávislost v mentální sféře se z lidského hlediska projevuje jako absolutní prázdnota, před kterou se třese všechno stvořené.

Jak rozlišujeme mezi elektricitou a magnetismem myšlenek z mentálního hlediska?

Elektrické myšlenky na mentální úrovni v nás probouzejí pocit tepla, rozpínavosti, magnetické myšlenky pocit chladu, stahování.