Touha po nejvyšším Cíli

20.06.2021

Jak krásná je touha po nejvyšším Cíli, která nás naplňuje odvahou a přesvědčením, že náš cíl je pro nás ten nejvyšší Ideál, jakého jsme vůbec schopni dosáhnout, a že si tento cíl za každou cenu vybojujeme a dosáhneme jej. Avšak čím vyšší je náš cíl - ideál, tím více sílí i naše touha po jeho dosažení a tím více také současně sílí i všechny velmi početné a mocné překážky, jež musíme na zvolené cestě překonávat. 

Touha je skutečně velká síla, která nezná žádné sebevětší a úpornější překážky. Ona před sebou stále vidí svůj nejvyšší Cíl, ke kterému se chce dostat za každou cenu. Proto vítězí vždy, všude a nade vším, co se jí staví do cesty. Tím také zároveň sílí a toto mocné, vytrvalé a trpělivé úsilí se projevuje v pevné vůli, která touhu řídí až do jejího ukojení tj. do dosažení cíle. Ze zkušenosti víme, jak je tato vznešená touha stále vystavena mocným útokům negativních (pasivních) vlastností, které se snaží brzdit její ohnivý, citový elán, a proto ji stavějí do cesty ty nejtěžší nástrahy a překážky právě při neočekávaných příležitostech. 

Nejtěžšími překážkami v tomto stadiu vývoje jsou neúspěchy, zklamání, nedůvěra, falešná lítost, touha po úspěších, nemoci, různé těžké překážky hmotného rázu, povinnosti, prostředí atd. Ale to vše je jen dobrým znamením pro člověka s velikou touhou po nejvyšším Cíli, neboť těmito překážkami se svou cestu k vytýčenému cíli velice zkracuje. Kdyby naopak neměl překážky, stal by se z něho slaboch, který by nikdy nic vážného a většího nedokázal. Jen vytrvalý, statečný, upřímný, trpělivý a soustavný pracovník, bojovník může svou velikou touhou nakonec ukojit se svým nejvyšším Ideálem, což je však teprve první krok do Věčnosti a k dalšímu postupu a vývoji k nejvyšším možným aspektům univerzální Prozřetelnosti. 

Po dosažení prvního cíle se zela určitě dostaví ještě mocnější touha po dalších vyšších ideálech, které jsou zasazeny do Věčnosti v nekonečné řadě kruhů jako jasně zářící hvězdy a čekají tam na každého, kdo je toho schopen, aby poznal jejich pravou podstatu a uskutečnil to, co ony představují.

 Pravá univerzální touha je věčná a nikdy neuhasne: začíná od nejnižších cílů a spěje až k nejvyšším možným dosažitelným ideálům. Člověk má již od kolébky, od svého útlého mládí určité touhy po něčem, zpočátku nízkém, odpovídajícím jeho stupni zralosti, dále přechází na jiný cíl, lepší a krásnější, opouští po určité době i tyto přechodné hmotné lákavé cíle a ideály a zaměřuje se stále k vyšším a vznešenějším cílům a ideálům, které odpovídají jeho lačné touze po jejich dosažení. Nikdy neusne na vavřínech tj. nespokojí se s nižším cílem, ale podle svého založení zaměřuje cíle a ideály na vyšší a vznešenější, až dospěje k nejvyššímu Cíli, kde je jeho pravý účel života naplněn, ukončen!