Touha po uplatnění se ve společnosti

15.08.2020

Motto: Touha po uplatnění se ve společnosti je mocný společník ctižádostivosti. 

Touto negativní (pasivní) vlastností ohně, jsou nejvíce nadáni lidé ctižádostiví, kteří se chtějí pochlubit svými vlastnostmi na veřejnosti, ve společnosti. Zpravidla je k tomu nutí i jejich nadání, jejich  vlastnosti, jejich krása, zkrátka určité schopnosti, které ze svého hlediska pokládají za významné a jež lidská společnost může ocenit a pochválit. Ve skutečnosti je to jen hluchá, prázdná sláma, již se tito lidé chtějí před společnosti pochlubit, řekněme něčím blýsknout, dobýt si vavříny apod. Neboť co jim tento zevní svět může dát jako nějakou trvalou odměnu? Čeho mohou dosáhnout? V nejlepším případě jen lživé pochvaly a dočasných odměn, které brzy vyprchají jako pára nad hrncem.

Po určité době po těchto odměnách nezůstane ani památka a naopak při změně názorů ve společnosti se všechny získané odměny mohou proměnit v pravý opak. Dočasný svět je ve stálém kolotání (víření) života a přináší vždy nové a nové tvary, obdoby, názory, vynálezy, vědecká díla - staré pak odhazuje. Lidé operující s touto vlastností jsou mělcí, prázdní, a proto si po této stránce nezasluhují ani povšimnutí.

Z hermetického hlediska jsou nám všem , kteří věcem rozumíme, významným vzorem, figurkou, na níž se tato negativní (pasivní) vlastnost odráží jako opak pozitivní (aktivní) vlastnosti uplatnění se ve společnosti. Tak ale smýšlí jen nepoznatelný a velmi užitečný mlčenlivý člen lidské společnosti.

Touha po uplatnění se ve společnosti okázalým způsobem, je čistá negativní (pasivní) výchovná vlastnost, kterou se lidé zesměšňují a kompromitují. Vyjadřují  pak zpravidla, zejména jako učitelé nebo řečníci, lež, překroucenost, jednostrannost, zištnost, a podobně, přičemž nejvíce vyzdvihují sami sebe. Je to tedy nezdravá, falešná touha blýsknout se všemi těmito nicotnými a pomíjejícími věcmi, které nakonec vedou jen ke zkáze neuvědomělého člověka.

A to je pravý následek a výsledek stálého působení této negativní (pasivní) vlastnosti. Kdo ji však včas pozná, má z toho velký užitek, neboť si jasně uvědomuje, že mu škodí, a proti ní bojuje a více jí nepodléhá. Dostává se z jejího vlivu a pomalu, ale jistě ji vyrovnává opačnou vlastností. Může se někdo šplhat po zádech druhých, když k tomu nemá žádnou příčinu a souhlas? To je nemožné!

Vlastnosti jako celek jsou v lidském pokolení skutečně propojeny, spojeny jako voda ve spojitých nádobách. Jestliže se někdy zvednou, okamžitě vyvolají reakci poklesu na druhé straně. Proto se mohou zvyšovat ve správném poměru ve všech úrovních stejně intenzivně a vytrvale až k dosažení jejich vrcholu tj, naprosté živlové rovnováhy. Tak děláme správnou introspekcí.