Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Touha po úspěších

06.12.2020

Jsme-li ctižádostiví, toužíme po úspěších. Tato vlastnost se projevuje nejvíce u žáků, kteří jsou svými úspěchy nadšeni, a proto se ještě lépe a usilovněji učí (cvičí), aby co nejlépe prospívali, aby byli první. Touha po úspěších se uplatňuje nejvíce u žáků nejvyšší vědy a umění, magie. Jenomže to není správný postoj v našem vývoji. Všechny úspěchy jsou zcela závislé na naprosto upřímné práci, cvičení v našem oboru, dále na naší pevné nezlomné vůli, vytrvalosti, na poznání, dovednosti a podobně, a tedy nikoliv na naší touze po úspěších. 

Na úspěchy, výsledky svého cvičení, magické práce nemáme žádné právo a nároky, protože to jsou milodary Prozřetelnosti, které si nikdy nezasluhujeme a nikdy jich nejsme hodni. Dostavují se však automaticky jako přirozené následky našich příčin, tj., našich cvičení a naší práci se živly. Kdo by však současně tyto výsledky a úspěchy očekával, toužil po nich, ten se jich nikdy nedočká. Taková je absolutní pravda. Proto při magických cvičeních a pracích, které konáme pilně, vytrvale, každodenně upřímně a poctivě, musíme být nadevše pokorní a skromní. Zde můžeme změnit nezdravou touhu po úspěších za touhu po nejvyšším zušlechtění ducha, duše a hmotného těla. Tuto oprávněnou touhu můžeme do každého cvičení denně vkládat. 

Také touha po úspěších při každodenní introspekci je namístě a velice nám pomáhá při ovládání všech vlastností. Je to vlastně základ k dalším úspěchům v magické práci. Máme-li živlovou rovnováhu, jsme vždy pány situace a vše se nám musí automaticky podařit, musí se projevit to, co si přejeme nebo co tvoříme a podobně. Abychom mohli dosáhnout úspěchů musíme napřed správně, pocitově a upřímně vykonat svou práci a do této práce vkládáme právě touhu, abychom ji co nejlépe vykonali. Máme-li tyto předpoklady, dostaví se nám samočinně i dobré výsledky naší práce, cvičení, aniž bychom po nich toužili. 

Někdo například touží po penězích, po bohatství, aniž by pomyslel, jakby si toto bohatství mohl poctivě a upřímně vydobýt a pro jaký účel je chce mít. Je lenoch, práci se přímo vyhýbá a myslí jen na nějaký báječný tah v loterii, v sázce nebo na zmocnění se majetku nějakým nepoctivým způsobem. A do těchto zamyšlených nepoctivých způsobů nabývání majetku vkládá svou touhu, aby v nich měl úspěch. Osud mu třeba poskytne takovou příležitost, aby se tímto způsobem obohatil, ale zároveň taková příčina popřípadě vzápětí přináší i své následky. Za nepoctivost, krádež peněz, majetku je pohnán před soud a tam dostane patřičnou odměnu jako následek za příčinu, kterou si zasel do světa Příčin. To vše jsou běžné, nadevše výchovné a moudré prostředky k nápravě nevyrovnaného člověka. Záleží jen na něm, zdali si z toho vezme dobrý příklad. 

V mystice je tato vlastnost zvláště významná. Mystik neznající pravý význam vlastnosti touha po úspěších stále jen touží po úspěších. Těchto toužebně očekávaných úspěchů se však nikdy nedočká. K docílení opravdových úspěchů je pro nás zapotřebí nejdříve poctivého a upřímného cvičení, poznávaní sebe sama a hlavně naprosté živlové rovnováhy. Potom se výsledky dostaví samy a automaticky. 

Můžeme také toužit po dosažení svého nejvyššího Cíle, tj., po nejvyšším zušlechtění svého ducha, duše a hmotného těla, ale nikdy ne po úspěších, jež k tomuto cíli směřují. Tedy napřed cvičení a práce, to ostatní přijde samo, automaticky.