Touha po vážnosti

25.04.2021

Motto: Touží-li člověk po vážnosti, nemá v sobě ani špetku toho, co skutečně vážnost vyžaduje

Je to pocitový stav, při kterém vyvíjíme veškeré úsilí ve styku se svými bližními, tedy zvláště ve společnosti, abychom se stávali váženými před druhými lidmi, aniž bychom však tuto snahu upřímně dokazovali a prokazovali skutečnými vědomostmi, znalostí věcí a podobně. V takovém případě nám nikdy nejde o zájem toho, čím se chceme skutečně prezentovat před očima druhých lidí, ale myslíme a cítíme pouze sobecky a velikášský rozumem a nepravým citem, a tak v sobě vytváříme naprostou nicotu, prázdnotu, která je ihned na první pohled průhledná, ba směšná.

Opravdu neexistuje nic, co by nás mělo před našimi bližními dělat váženými podle naší prázdné touhy, která má pouze jediný cíl tj. aby nás druzí pokládali za váženého, a to pro nic a za nic. 

Na rozdíl od tohoto negativního stavu existuje jistý druh vážnosti, tedy že opravdu bereme něco vážně, upřímně, že chceme podniknout, uskutečnit, dokázat něco dobrého a pro nás prospěšného. V tomto a v podobných případech se s touto pravou vnitřní vážností nemíníme představit svým bližním, veřejnosti nebo komukoliv druhému nezasvěcenému, ale tuto vážnou snahu uchováváme hluboko skrytou v našem vědomí, v našem nitru, kde má své pravé místo, a ona nás skutečně oblažuje, protože je hluboce skrytá, tajná a nikdo kromě nás ji nezná. 

Tak pozorujeme, že ten, kdo se odívá vnějším rouchem vážnosti, který ji nosí viditelně a staví ji na obdiv, je zpravidla prázdnou nádobou, a nikoliv tím, zač se vydává. 

A jaký je výsledek tohoto nezdravého stavu? Posměch a výsměch všech těch, jimž svou domnělou vážnost předstírá. Nepoznává-li postižený včas tuto svou negativní (pasivní) vlastnost  a nezačne-li proti ní bojovat, podlehne této vlastnosti docela a stane se jejím otrokem a bude ji živit až do své smrti. Ve svém vývoji se stane nakonec směšnou, prázdnou, nafoukanou figurkou, jíž každý pohrdá pro její odpornou formu a jednání ve společnosti. 

Opakem této negativní (pasivní) vlastnosti je skromnost vždy, všude a ve všem. Proto odhoďme nafoukanou vážnost a pěstujme pravou skromnost a stavme se spíše nevědomými, hloupými a nedejme žádnému nezasvěcenému poznat své pravé nitro, poznání, neboť v tom vězí pravé tajemství moci a univerzální síly.