Trpnost, pasivita

02.10.2021

Necháme-li si líbit všechno, co nám dělají druzí, aniž bychom jim dali najevo svůj nesouhlas a jejich jednání rázně, ale slušně neodmítli, stáváme se pasivními, trpnými. Je to velmi škodlivý stav, protože škodí naší vůli, která se vědomě či nevědomě podřizuje vůli a rozmarům jiných lidí. Stáváme se tím nesamostatnými a pokračuje-li tato neblahá trpnost, nejsme schopni postavit se na vlastní nohy. Jsme závislí na svých bližních s námi spolupracujících nebo na těch, kteří se s námi často stýkají. Tato trpnost se projevuje tím, že zpravidla každý, když se mu to právě nejlépe hodí, na nás svaluje všechny chyby a chybičky a příčiny neúspěchů a  my pro svou pasivitu, abychom si snad neuškodili, se proti tomuto falešnému nařčení ani důrazně nebráníme. Něco proti tomu snad potichu namítneme, ale nastavíme, jak se lidově říká, záda a po nich se to všechno pěkně sveze.

Této vlastnosti se nezbavíme dříve, dokud nepocítíme její škodlivé následky. Jsme považováni za méně cenné, nemluvné, podivínské osoby, které ze sebe nevydají rozhodné slovo, ale stále tápou v chybách a v nejistotě, nedovedou se ke každé věci jasně a správně vyjádřit, nedovedou se ani ohradit, když jim někdo i vynadá a podobně. To vše snižuje naše postavení ve společnosti a postoj k práci, neboť jsme málo energičtí, jelikož jsme pasivní, a proto také naše životní úroveň a úspěchy klesají. Naše výkonost a funkce v zaměstnání se snižují, protože naše samostatnost klesá a o autoritě nelze ani mluvit. Jestliže nás tyto následky právem bijí a burcují, je to dobré znamení, abychom konečně prohlédli a zbavili se trpnosti tím, že si ji uvědomujeme a bojujeme proti ní na každém kroku poznáváním, kde jsme v právu, kde máme možnost a přímo povinnost se proti ní postavit a její příčiny a následky ničit, odstranit, vyrovnat. Při veškeré naší práci a činnosti jsme opatrní a pozorní, abychom, pokud je to možno, co nejméně chybovali, poznávali své chyby a ihned je odstraňovali. Dále bychom už nikdy trpně, pasivně nepřijímali jakékoliv neoprávněné výtky za chyby, jichž jsme se vůbec nedopustili, a také bychom nikomu otrocky, pasivně nesloužili a netančili, jak on píská, ale dělali jen to, co je naší povinností. Tím vším si odstraňujeme trpnost a zvyšujeme její opak - aktivitu a samostatnost své vůle.

Trpnost používáme jako mágové samozřejmě vědomě podle své vůle při cvičení, při negativních stavech, ale také v životě, jestliže je pro nás užitečná, a to zase podle své vůle. Tak například někdy pro dosažení určitého úspěchu v životním povolání volíme cestu pasivní, protože aktivním způsobem bychom si třeba uškodili. Vždy přijde na to, který způsob je pro nás výhodnější.

Všeobecně je trpnost, pasivita negativní stav, při němž na sebe buď vědomě, nebo nevědomě necháváme působit své vlastnosti nebo vlastnosti a následky jiných osob. Opakem této vlastnosti je aktivita, při níž vědomě působí naše vůle, řídící veškerou naší činnost.