Ubohost

23.07.2021

S politováním pohlížíme na ubohé lidi, kteří jsou v určité nepříjemné situaci a nemohou si sami pomoci, a protože druhý jim v této věci také nemůže pomoci, jsou odkázáni pouze na sebe. Nejvíce ubohosti spatřujeme u lidí, kteří si přivodili nějakou vášeň, nemoc, zlozvyk, duševní nebo nevyléčitelnou chorobu a podobné stavy. Ubohosti jsou nejvíce postiženi slaboši, kteří mají velmi slabou vůli a nemohou si vůbec poručit, aby se zbavili nějaké vášně, kterou si přivodili jejím stálým opakováním. Bezpečně vědí, jak jim třeba opilství škodí na zdraví, v zaměstnání, v rodinném životě, kolik peněz zbytečně promarní za alkohol na úkor zdraví a své rodiny. Ale i přes to všechno zůstávají věrni své vášni, ubohosti, slabosti, která jim nedovoluje bránit se proti škodlivému zvyku. Mnohdy jim nepomohou ani nejtěžší překážky jako propuštění ze zaměstnání, rozvraty v rodině, rozvod, nařízené léčení a podobně. Přesto zůstávají stále stejní a holdují své vášni dál. Jsou po této stránce opravdu ubozí. Jistý člověk je přímo posedlý tím, že má málo peněz, a co bude zítra, jestliže jednou nedostane peníze. Pláče, lituje se a naříká, jak to bude dále. Vše je hrozně drahé a z peněz si nemůže nic ušetřit. Ve dne v noci myslí na peníze a na budoucnost. Ale skutečnost je taková, že má peněz průměrně mnohem více nežli ostatní lidé, a proto si s penězi může docela dobře vystačit.

Určitý člověk je tak ubohý v paměti a ve vědomostech, že ani neví, kdy se narodil. Ví snad měsíc, rok svého narození, ale na den si již nepamatuje. Také schopnosti jsou u něho velmi chabé. Je těžko chápavý, pomalý ve své práci, činnosti. K čemu jej postaví, aby to či ono udělal, to sám nedokáže. Na všechno se musí ptát, jak a co kde má udělat a podobně. V tomto ohledu je ubohý.

V divadle sehrají nějakou hru uboze, že od diváků nesklidí ani trochu potlesku. Naopak v takovém případě bývají vypískáni. 

Všechny nevzdělané, primitivní národy jsou ubohé. V dnešní pokročilé civilizaci a při míře vzdělání se nemohou rovnat s ostatními vzdělanými národy, které je svou vysokou kulturou a vzdělaností daleko předčí, ovládají je a pomalu je učí všeobecné vzdělanosti. Jsou dosud nesamostatné, a proto jsou ovládány jinými národy, jež už dosáhly mnohem vyšší úrovně kultury. Takový současný stav je ubohý, ale zatím pro dotyčné národy užitečný, protože postupně nabývají vzdělání a mohou se, až toho budou schopny, samy osvobodit evolučním způsobem. 

Z lidského hlediska jsou opravdu ubozí také duševně nemocní lidé. Je to duševní nemoc, která je dnes velmi těžko vyléčitelná, zvláště jde-li o karmické zatížení. Postižený je zbaven zdravého rozumu, je bez vůle, podléhá rozmanitým vášním, které jej zcela ovládají po celý život, dokud si neodčiní určité následky z minulého nebo současného života. 

Celkem vzato, ubohost je míněna jako politováníhodný výraz pro všechny lidi, kteří trpí velmi vychýlenými negativními (pasivními) vlastnostmi. Z magického hlediska je ubohost označením neschopnosti člověka, že nedovede ovládat své negativní (pasivní) vlastnosti, vášně, zlozvyky, citové stavy, že je bez vůle a odvahy a že podléhá rozmarům svých negativních (pasivních) vlastností a nedovede a nemůže se proti nim ani bránit. Je v tomto poměru, stavu naprosto bezmocný. Proto je ubohý.