Účinná obrana, ničení všeho co nám škodí

18.02.2021

Proti všemu co nám škodí, se bráníme, a to tím účinněji a mocněji, čím více na nás něco škodlivého doléhá. Jsou to například různé nemoci těžšího či lehčího rázu, proti kterým se samozřejmě nejúčinněji brání naše samotné hmotné a astrální tělo a  my mu v tom pomáháme lékařskou pomocí nebo jinými vhodnými ozdravnými prostředky. Zasvěcenec, ovládající své tělo hmotné a astrální, si nejúčinněji pomáhá sám svými zvláštními magickými prostředky, pokud ovšem taková nemoc nevznikla jako následek karmické příčiny. Víme, že každá nemoc má své kořeny v živlové nevyrovnanosti nebo v zásahu božské Prozřetelnosti jako zkouška. Proto co nejvíce usilujeme o dosažení živlové rovnováhy, která nám současně zaručuje i naše zdraví, jež je opravdu základem veškeré naší práce a činnosti, neboť bez zdraví bychom těžko dosáhli našeho nejvyššího Cíle. 

Když toto známe, zařídíme si v prvé řadě svou nejučenější obranu proti škodlivému působení všech negativních (pasivních) vlastností a touto ochranou je zneškodňujeme, ničíme, popřípadě je obracíme v různé opačné vlastnosti pozitivní (aktivní). Proto nikdy nezapomínáme na každodenní introspekci, která je nejúčinnějším prostředkem a zbraní proti všemu, co nám škodí po stránce duchovní, duševní i hmotné. Pro každého takového zasvěceného člověka je vlastně nejúpornějším bojem na světě boj o vybudování dobrého a bezvadného charakteru. Přitom současně překováváme velmi těžké překážky jež se stavějí do cesty našemu sebepoznání. K tomu používáme svou vůli a vytrvalost. 

Nikdy nespouštíme ze zřetele svůj hlavní cíl, ke kterému směřujeme a ke kterému  musíme za každou cenu dojít. Tato hmotná úroveň, hrubohmotný svět, na nějž jsme si zvykli po celou dobu každého svého znovu vtělení, nás k sobě stále připoutává, a to tím mocněji, čím účinněji kráčíme za svým cílem. Proto je pro nás odpoutávání se od hmotné úrovně, nezávislost na hmotném, dočasném životě většinou nejtěžší překážkou, kterou musíme současně překonávat. Proti této závislosti a připoutanosti k hmotné úrovni si postavme tuto velmi účinnou obranu: "Na tomto hmotném světě mi vůbec nic nepatří, ani můj vlastní život, ani hmotné ani astrální tělo, která zde dočasně používám jen jako obaly, abych  se jimi zde, po dobu svého dočasného života projevoval, prezentoval. Toto vše náleží Přírodě a je mi pouze propůjčeno. Proto až splním svůj úkol, kvůli kterému jsem byl osudově znovu vtělen do hmotné úrovně, svléknu svůj hrubohmotný šat, hmotné tělo, a odejdu do neviditelného světa. S sebou si nevezmu ani vlásek na hlavě. I to, co jsem zde prožíval, navždy zmizí z mé paměti a jen to , co jsem si zde vybudoval duchovního a duševního, věčného tj. poznání sebe sama, chrám Šalamounův, si beru s sebou do Věčnosti".

Jak je vidět, při svém odchodu z tohoto hmotného světa za sebou spálíme všechny mosty, abychom dále pokračovali na cestě do Věčnosti, a pokud ještě nejsme pro Věčnost zralí, musíme se znovu vrátit na hrubohmotný svět, abychom pokračovali v dokončení svého díla v nových obalech, se svěžími silami a hlavně zkušenostmi z minulých vtělení bez nánosů vědomí o prožitém minulém životě. 

Náš boj pokračuje: nejučenější opěrný bod v naší obraně nalézáme v intuici a inspiraci, které jsme si připravili již v minulém vtělení. Náš osud nás pak vede bezpečnou cestou k vytyčenému cíli. 

Obrana je síla - kvantita! 

Děkuji Mistře...