Ukrývání sebe sama

17.08.2020

Chceme-li abychom v určité důležité záležitosti nebyli z určitých důvodů odhaleni, ukrýváme se třeba pod cizím jménem (pseudonymem) nebo někoho ze zúčastněných požádáme, aby formálně převzal náš úkol, který sami nevykonáme. Nebo něco vykonáme tak, aniž by o tom někdo něco věděl. Toto naše skrývání závisí výhradně na našem důvodu a na vůli proč to děláme. Někdy to děláme, abychom nebyli vystaveni zvědavosti určitých lidí pochybných charakterů, kteří by nám mohli uškodit, nebo se chráníme před veřejností, abychom se nestali příliš nápadnými, nebo ze soukromých důvodů chceme, aby o naší činnosti vůbec nikdo nevěděl. Ale jsou také jiné případy: Někdo řekne, že ti a ti proti nám něco nedobrého kují, abychom si na ně dávali pozor, a radí nám určitá protiopatření. Při tom ale nechce být poznán, že to byl on, kdo to prozradil a poradil, a proto mne žádá, abych jej v tomto případě nikde neprozradil. Zřejmě proto, že by si tuto věc nevzal na svou zodpovědnost a nechtěl by za to nést následky. Určitý škodolibý člověk podceňuje některé osoby k jakési provokaci, sám se však této provokace nezúčastní, jen má radost, že může někoho vyprovokovat, z nějakých sobeckých důvodů naštvat, ale při tomto činu, aby dotyčná osoba nevěděla, že to vzešlo od něho. 

Takové podobné případy se stávají při demonstracích vyprovokovanými rozvratníky, osobami, které bývají vždy vzadu za davem, aby se jim nic nestalo, a jen do davu hučí a štvou proti určité společnosti. Takoví provokatéři se zřejmě skrývají za zády demonstrantů, obětí jejich sobecké politiky, aby nebyli chyceni, poznáni a potrestáni. Když to nakonec špatně dopadne, zmizí, zalezou, jak se lidově říká, do děr jako myši. Velmi důležité je však ukrývání sebe sama z magického hlediska, před nepovolanými osobami. Žádný mág se nenechá poznat jako takový. Proto se snaží všemi prostředky, které má po ruce, hrát úlohu normálního člověka tak, že na něm nikdo nemůže poznat ani to nejmenší, zvláště pak ne jeho vnitřní stav. Čím lépe se dovede takto skrývat před veřejností tím lépe pro něho. Může například sehrát, je-li to zapotřebí, i toho nejsprostšího člověka, třeba opilce, vagabunda, jemuž není nic svaté, který se rouhá třeba proti samotnému Bohu. Takové a podobné frašky může mág sehrát pro oklamání nezasvěcených osob, před veřejností. Dělá to ovšem vždy na patřičném místě, s odůvodněním a tak, aby zase nikde nevyvolal zbytečné pohoršení. Takové jednání musí být vždy náležitě odůvodněno. Všeobecně můžeme vlastnost ukrývání sebe sama používat jak k dobrým, tak ke špatným účelům.

 Důležité! Někteří lidé páchají zločiny a mylně se domnívají, že jsou před světem a veřejnosti skryti, protože se nenechali  chytit při činu a nezanechali po sobě žádné stopy. Přitom však nevědí, že si tuto příčinu zapsali do světa Příčin, odkud pro ně vzejdou následky. Také mnoho křesťanů kteří neznají univerzální karmické zákony, se dopouští téže chyby. Příklad: Když se skrytě dopustí nějakého podvodu, krádeže, lži a podobných hříchů (chyb), věří, že tento jejich čin, který je pouze jejich tajemstvím, nebude nikdy nikým odhalen, a že se to také nedozví asi sám Bůh, když se z toho vyzpovídají. Tak se vlastně omylem ukrývají za vlastní chyby, které jim budou jedou jasně ukázány jako následky, protože je budou sami prožívat.