Ukvapené posudky

28.10.2020

Motto: Ukvapené posudky jsou příčinou mnoha zklamání.

Ukvapené posudky vznikají v člověku, jestliže si každý problém řádně nepromyslí, neprozkoumá, nevnikne do pravého stavu věci, do jádra věci, a to ze stanoviska naprosto neosobního, neutrálního, univerzálního. Ukvapené posudky jsou tedy dílem osobního zabarvení a té úrovně, z jaké je člověk prožívá, tvoří. Tedy vše, co je osobní, je nepravé, a právě z tohoto důvodu vznikají ukvapené posudky, a to zejména tehdy, když je člověk v nevyrovnaném stavu a chce něco okamžitě, třeba v rozčilenosti řešit, jako například nějaký spor, nějakou pro něho nepříjemnou věc, když je třeba něčím uražen, dotčen něčím, co mu jen zdánlivě připomíná nespravedlnost. Tu upadá do hněvu, závisti, nenávisti, lakomství a do jiných povážlivých negativních stavů, které jej strhují k nepředloženým posudkům a posléze k činům. 

Ukvapené posudky vynášejí nejčastěji lidé jednostranní, kteří se drží jedině své samospasitelné doktríny, ideje, přesvědčení a z tohoto svého jednostranného hlediska vše vidí a posuzují naprosto jednostranně. Ukvapené posudky, jestliže se uvádějí, realizují do činů, mají neblahé následky, a to pro toho, kdo je stvořil a přivedl k uskutečnění. Neboť univerzální absolutně spravedlivý zákon vrací každému plnou, tedy mnohonásobnou měrou, to, co zasel, a je lhostejné, zda sel dobré či špatné.

Ukvapené posudky jsou nejvíce škodlivé pro soudce, kteří mají přísnou povinnost být naprosto nestranní vůči všem obžalovaným a poznávat pravou podstatu jejich trestných činů, aby podle toho mohli dělat správné posudky odpovídající pravdě, jak jen to je možné. Kde se však nemůže dokázat vina obžalovaného, aniž to sám přizná bez jakéhokoliv nátlaku anebo slibů, odměn, tam musí být právem upuštěno od obžaloby, i kdyby bylo podezření sebevětší, neboť víme, že z hermetického hlediska je každý člověk sám sobě soudcem i žalobcem, protože veškeré jeho myšlenky, city, řeči, skutky, vášně a jakákoliv jeho činnost se přesně registrují do světa Příčin příslušné úrovně a on se s nimi přirozeně nakonec musí vyrovnat sám. 

Ukvapené posudky vznikají u lidí nezasvěcených, normálních, většinou z nevědomosti a v takovém případě je sama Prozřetelnost shovívavá. Avšak tam, kde jde o ukvapené posudky, například rychlé odstranění některých nepohodlných osob, které jsou na závadu osobám vysoce postaveným, je to velká chyba, kterou dotyčné osoby musí odčinit třeba desateronásobnou i vícenásobnou drastickou újmou.