Ukvapenost

04.01.2021

Kdo pospíchá, má si sednout. To je staré, ale dobré přísloví. Ukvapeností zaviňujeme velké škody a újmy na majetku a na svém zdraví. Je to jistě nezdravý elán, který nás při naší práci a při veškeré činnosti uchvacuje a vhání do nás spěch, abychom si se svou práci pospíšili nebo se k něčemu chvatně rozhodli. Při všem našem počínání stále spěcháme a touto ukvapeností jsme uchycení ihned, jakmile vstaneme. Rychle posnídáme, aniž na to myslíme, pospícháme, ba přímo utíkáme na své pracoviště, tam se zabereme do práce, která je však v nesouladu s její přirozenou podstatou, neboť ve své ukvapenosti zapomínáme na některé detaily. Stále myslíme jen dopředu a vypouštíme přítomnou systematiku, některý její článek. My jsme myšlenkově dávno u konce své práce, ale její mechanické provádění se stále opožďuje. Proto současně nemůžeme sledovat tvůrčí práci, když naše mysl jako splašený kůň je již dávno u cíle a pomýšlí na další úsek práce. Zatímco mechanicky dokončujeme svou práci, uniká nám jeden spojitý článek za druhým a konečný výsledek práce za mnoho nestojí. Musíme pak práci opravovat, stále se k ní vracet, aby nás přece jen uspokojila. A tak si na tomto příkladu jasně uvědomujeme, že práce kvapná je málo platná.

Pracujeme proto dvakrát pomaleji než dosud, pak bude naše práce dobrá, neboť všechny složky vlastnosti a sil, které jsou na práci zúčastněny, pracují současně a harmonicky. 

Ukvapenost při magických cvičeních je pro nás dvojnásobně škodlivá. Nikdy nedocílíme takových výsledků a efektů, jako když cvičíme pomalu, ale jistě. Jedině tak se vyvarujeme chyb a omylů, které nás velmi často strhávají zpět a zároveň nás vyčerpávají. 

Proti ukvapenosti bojujeme naprostým klidem a k práci a ke cvičení nikdy nezasedneme s ukvapeností a rozčileností. Rozčilenost a neklid jdou ruku v ruce s ukvapeností a obě vlastnosti pak velkou měrou přispívají k nezdaru díla, které tvoříme. Ukvapené rozkazy ve válečné, nebo jinak vypjaté době, mohou mít za následek smrt mnoha lidí. Takové ukvapené rozhodnutí o důležitých státních záležitostech přivodí státu a jeho občanům velmi citelné škody. 

Z toho všeho usuzujeme, jak důležité je se nikdy neukvapit, zvláště při důležitých problémech našeho života, jak fyzického, tak neviditelného, neboť takové chyby nelze mnohdy ani napravit. Odpovědnost za to ovšem nesou všichni ti, kteří v takových případech ukvapeně jednají.