Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Ulekanost, postrašenost

03.06.2021

Tato vlastnost často přepadá člověka, který se bojí vlastního stínu. Je to ustrašená povaha, která odmítá bojovat proti všemu škodlivému, s čím přichází do styku. V prvé řadě jsou to negativní (pasivní) vlastnosti působící na něho až tak mocně, že v něm vyvolávají i halucinace, strašáky, neskutečnosti, zkreslenosti, zvrácenosti, a těchto věcí se takový nevyrovnaný člověk bojí. Někdy si ustrašenost přivodí ze smrtelné úzkosti například při nebezpečí, kdy ho mohl přejet vlak. Tehdy jen o vlásek unikl jisté smrti. Nebo vidí nějaký podezřelý stín a již se domnívá, že jej někdo pronásleduje, a dokonce utíká a ustrašeně volá o pomoc. Bojí se mrtvol a nemůže beze strachu, ustrašenosti projít večer kolem hřbitova. V jiném případě se bojí samoty. Například když je sám ve svém bytě, musí mít vždy otevřené dveře, protože jinak na něho přichází úzkost, postrašenost blížící se smrti, třeba i zadušením. Proto současně otevírá i okna. Někdo se bojí dokonce sebemenšího šelestu, hluku, praskání nábytku, který třeba není dobře umístěn. 

Ulekanost, postrašenost se projevuje většinou u lidí slabých nervů, kteří nemají dost pevné vůle a víry, aby poznávali všechny věci, příčiny, jichž se bojí, aby proti nim bojovali a nakonec je ovládli. Takoví lidé se nemohou uplatnit v různých oborech povolání, kde se vyžaduje pevná vůle, odvaha, činy, silné nervy, jako jsou například vojáci z povolání, lékaři, hlídači, letci, námořníci, ošetřovatelé nemocných, soudci, a vůbec se nehodí na žádné zodpovědné místo v kterémkoliv povolání. Pokud se těchto vlastností nezbaví, jsou tito lidé považováni za méně výkonné a to jim také značně snižuje jejich životní úroveň. 

Ulekanost, postrašenost je nakažlivá vlastnost, která se ráda vstřebává z jednotlivců do celého davu. Například někdo v přeplněném sále, třeba ze zlomyslnosti vykřikne "hoří"! a již se celá společnost poleká a zmateně prchá jako stádo ven, přičemž může dojít k pohmoždění a umačkání jednotlivých osob. Stane-li se tak opravdu například v kině, v divadle, to se taková nezkrocená ulekanost, postrašenost, která se rychle rozšíří v celém neukázněném davu, zapříčiní třeba smrt několika lidí umačkáním, pošlapáním a podobně. V takovém případě se ulekanost nedá nijak zkrotit, je jako lavina a bere s sebou vše, co jí přijde co sety, protože tu jde o záchranu života. 

Také vojáci v bitvě (ve válce) jsou zachváceni touto vlastností, jež vyšla třeba z jednotlivce, řítí se jako smršť zpět a postižení odhazují dokonce i zbraně, jen aby si zachránili holé životy. 

Tuto vlastnost vyvěrající ze strachu, a to nejvíce ze strachu o život, můžeme postupně vyléčit, odstranit pěstováním odvahy, doplněné praktickými příklady jako: dnes se nebojím a jdu okolo hřbitova o půlnoci, dnes zůstávám doma sám a zamknu se, aby sem nikdo nemohl, a spoléhám zcela na svou vlastní odvahu, že jakýkoliv strach, ulekanost z osamocení a ze zadušení mi nějak neuškodí, a podobně. K tomu účelu můžeme také používat autosugesci: "Jsem odvážný a všechno se mě bojí".