Ulpívání na hudbě a na modré či na kterékoliv jiné barvě

17.07.2021

Někdo má rád hudbu a modrou, popřípadě jinou barvu. Tyto dvě věci si tak zamiluje, že je jimi při každé vhodné příležitosti nadšen. Jeho nadšení, jež není pod kontrolou vůle, stále roste, takže zaslechne-li krásnou hudbu, je jako u vytržení a krásná jasná barva (modrá) jej přímo fascinuje. Tyto dvě zamilované a opravdu krásné věci tzv. (koníček) mu však přerostly přes hlavu, a proto na nich čím dál více ulpívá. Stává se na nich závislým.  Působení této vlastnosti se může stupňovat tou měrou, že dotyčný člověk, uslyší-li krásnou hudbou a spatří-li krásnou modrou, čí jinou barvu, se s hudbou a barvou přímo ztotožní a z tohoto negativního stavu se není schopen tak snadno probrat. Také jeho mysl a city prodlévají i v době jeho zaměstnání, nebo mimo zaměstnání, velmi často u těchto zamilovaných věcí. Z tohoto důvodu se taková osoba dopouští četných omylů, zvláště při práci, když je její mysl upoutána těmito dvěma koníčky. Bývá zapomnětlivá, roztržitá a nedovede se dobře soustředit na práci. 

Poznáváme, že uplývání na tak krásné věci, jako je hudba a krásné barvy, je velkou chybou, jestliže tyto věci nemáme pod svou kontrolou. Na jedné straně vybočujeme ze své rovnováhy neovládáními pocity a na druhé straně nám to narušuje zaměstnání a jakoukoliv činnost. 

Chceme-li  si však udržet rovnováhu v obou směrech, musíme hudbu a barvu (její vnímání) přivést do patřičných mezí představou, že nás hudba a barvy vůbec nezajímají, ale zato nás upoutává naše povinnost a ostatní činnost, které jsme dosud zanedbávali. A také se skutečně se vším elánem věnujeme zaměstnání, jež nás nyní zvláště zajímá, a to tak, že při zaměstnání myslíme stále a výhradně na práci, doma ať konáme cokoliv, jsme také myšlenkami zcela při své činnosti. Tímto způsobem měníme vědomě a podle své vůle uplívání na věcech, jež nás strhávaly a jimiž jsme podléhali jako jejich otroci, ve věci opačné, tj. na práci a na ostatní činnost, které jsme dříve zanedbávali. Tak opět získáváme pevnou půdu pod nohama. Krásných zážitků s hudbou a s barvami se však nemusíme navždy vzdávat, ale po určité době, až zmíněné rozdíly (ulpívání) zcela vyrovnáme, se zase můžeme, ale vědomě a podle své vůle, věnovat hudbě a barvám náladově i citově. Takto kontrolovaný citový a náladový stav nám již nebude nikdy vadit, škodit.