Upoutávání mysli ke zvířatům a k jejich vlastnostem

18.08.2021

Jedeme po cestě a náhle se před námi objeví pes. Bleskurychle se nám dostaví třeba velmi živá představa tohoto psa v pohlavní činnosti a tato představa současně dráždí naše pohlavní orgány. Této představy se nemůžeme okamžitě zbavit, dokud si neuvědomíme její správnou příčinu. Naše mysl nás pomocí živlové představy tak mocně upoutává do zvířecké činnosti a povahy psa, který nám přeběhl přes cestu, že se sním skoro ztotožňujeme a zároveň prožíváme jeho zvířecký pohlavní pud. Stáváme se nevědomým nástrojem živlové negativní (pasivní) vlastnosti smyslnost živlu oheň, která nás svou mocí a silou představy nutí, abychom se ztotožnili se psem a prožívali tak jeho pohlavní činnosti. V tomto případě je to nástraha smyslnosti, hledající jakoukoliv příležitost, aby našla cestu k uvolnění naší životní síly následkem našeho pohlavního erotického vzrušení. 

Také při jiných příležitostech se nám dostavují okamžiky, kdy se vžíváme do povah a činností různých zvířat. Tak například při koňských dostizích, jsme-li fanoušci, se třeba dovedeme vžít do divoké jízdy na koni. Zapojujeme se i celou myslí, tj. duchem, i s pocitovou stránkou do činnosti a vlastnosti koně, kterého v duchu, pocitově přímo pobízíme a posilujeme k ještě větší rychlosti a zručnosti, aby šťastně překonal všechny překážky a doběhl první do cíle, a tak se stal vítězem. Na vítězství jsme vsadili určitou sumu peněz, a proto se ze všech sil snažíme pomáhat mu i takovým způsobem. To nás ovšem stojí také určitou dávku životní energie, kterou ze sebe uvolňujeme, když koni a jezdci tak vydatně pomáháme.

Tuto vlastnost upoutávání mysli ke zvířatům nalézáme nejvíce u dětí. Mají zvířata velice rády, zvláště kočky, psy, koně, kozy, krávy a svou dětskou duší se s nimi přímo ztotožňují v jejich vlastnostech, v činnosti, která se jim nejvíce líbí. Potom tyto vlastnosti, zvyky, chování přímo napodobují a rodiče jim v tom samozřejmě ještě pomáhají. To jsou ovšem nevinné a nevědomé dětské sklony, které je upoutávají ze zvědavosti a z touhy po poznání všeho, co se kolem nich děje. Tyto sklony na ně nemají žádný škodlivý vliv, snad jen ten, že při stálém styku s vlastnostmi zvířat v hospodářství přímo srostly.

V dospělosti je však pro nás tato vlastnost jistě velmi nepříjemná, zvláště pokud ji neovládáme. Je to kus naší nesamostatnosti a neovládání myšlenek s doprovodnými představami, pocity. Proto se ze všech sil snažíme svou mysl okamžitě odpoutat od předmětu, ne nějž nás chce vlastnost upoutat, a okamžitě obrátíme svůj zájem na jiný předmět, věc, problém, třeba opačného smyslu, směru. Vůbec nedopustíme, aby nás tato vlastnost upoutala na předmět svého působení tak mocně, že bychom se s ním přímo ztotožňovali. Proti tomu bojujeme ze všech sil, mimo jiné naprostým nezájmem o nějaké zvíře jako prase, kočku, psa, a takovou představu přímo zničíme vůlí nebo jiným magickým způsobem. 

Každý mág musí být vždy a za všech okolností pánem situace. Ať již boj trvá sebedelší dobu, vždy musí na útočníkem zvítězit. K tomu účelu mu slouží všechny prostředky, jež má po ruce. Víme, že každý člověk je nadán takovými vlastnostmi a silami, že je schopen v sobě přemoci každé působení negativních (pasivních) vlastností. Dále připomínáme, že žádná negativní (pasivní) vlastnost nemůže na člověka působit tak mocně, aby se nemohl ubránit za každou cenu. To je univerzální zákon a ten stále platí. Konečně je třeba být stále ve střehu a okamžitě rozpoznávat myšlenky a pocity, které by se nás chtěly zmocnit, které podle jejich náplně ihned ničíme, ovládáme, nebo jsou-li dobré pro nás prospěšné, můžeme je přijmout.