Úprava astrálního těla božskými vlastnostmi

05.05.2020

Úprava astrálního těla božskými vlastnostmi se vztahuje k všemohoucnosti, moudrosti a vševědoucnosti, všeobjímající lásce nebo milosrdenství a nesmrtelnosti. Tyto čtyři základní vlastnosti univerzálních živlů se vyznačují všudypřítomností. Je to konkrétní spojení, a konečně také ztotožnění, s nejvyššími božskými ideami v astrálním těle.