Upřímnost, přímost

12.09.2021

Upřímnost, přímost je mocná pozitivní (aktivní) vlastnost, pomocí níž si dobýváme neviditelný svět. Před pravou upřímností se nemůže nikdo uzavřít, neboť tato vlastnost si dokonale otvírá srdce všech bytostí. Každá bytost, i ta nejzatvrzelejší, reaguje na naprostou upřímnost, přímost. Ovšem do jaké míry se projeví účinek této vlastnosti navenek, je záležitostí charakteru každého jednotlivce. Někdo například tuto vlastnost velmi dobře pociťuje, když na něj zapůsobí prostřednictvím bližního, ale z určitých, třeba sobeckých důvodů v sobě účinek této vlastnosti potlačí a nedá na svém zevním chování nic znát. Přesto však v něm vyvolává hluboký vnitřní dojem, který působí na jeho svědomí, nejsou-li jeho myšlenky a pocity v rovnováze. Kdo pak  nereaguje ani na své svědomí - naprosto čistý barometr - ten je bez milosti vystaven působení všech negativních (pasivních) vlastností, vášním, chybám, zlozvykům, aniž by v nich poznával své chyby, nedostatky, nepravosti, nesprávnosti a podobné špatné skony.  A zde také začíná jeho nevědomost, jež je pravým neštěstím člověka, který si nedovede uvědomit vůbec žádnou chybu, a proto všechno svaluje na druhé nebo na náhody, na špatnou společnost, na špatné poměry a na podobné případy. Upřímný člověk však reaguje na každou sebemenší chybu, sebemenší projev opačné vlastnosti, neupřímnosti, falešnosti, lži, svou každodenní introspekcí a rozpoznává sebemenší zastření, působení veškerých negativních (pasivních) vlastností.

Jedná vždy, všude a ve všem přímo a otevřeně, ovšem tam, kde cítí, že by se jeho upřímnost a přímost setkaly s nezdarem, mlčí nebo se příjemným způsobem vymluví, aby svou upřímnost neprofanoval. Svou upřímností a přítomností si získává sympatie všech bližních a touto krásnou vlastností si zároveň otevírá srdce a důvěru všech lidí, s nimiž přichází do styku. 

Naprostá upřímost ovšem působí nejvíce ve světě neviditelném. Tam si svou upřímností otevíráme dokořán dveře ke všem tajemstvím a bytostem, inteligencím, které nám vždy, všude a ve všem pomáhají k docílení živlové, magické rovnováhy, a to buď různými užitečnými překážkami, nebo moudrou radou, či upozorněním, inspirací, intuicí a podobným způsobem. 

Svou upřímnost vůči neviditelnému světu, svým největším ideálům, nejúčinněji projevujeme tím, že si vždy, všude a ve všem upřímně přiznáme každou sebemenší chybičku, popřípadě se za ni odsoudíme, snažíme se ji napravit a nikdy se jí více nedopustíme. Bezpečně víme, že náš nejvyšší Ideál dobře ví, jakých chyb se dopouštíme, neboť je v nás spatřuje jako v zrcadle - a jak bychom před ním obstáli, kdybychom před ním něco zapřeli, zatajili a mylně se domnívali, že o tom nikdo nic neví?