Urážlivost velmi jemného vnitřního rázu

03.05.2021

Motto: Urážlivost velmi jemného rázu je trhlinou v naší povaze, kterou můžeme zacelit, nebo rozšířit.

S touto jemnou vnitřní urážlivostí se  setkáváme jen při nejjemnějších odstínech pýchy, která je sotva pozorovatelná, a proto musí být velmi pečlivě střežena a pozorována, aby nám neunikla z dozoru a neuškodila nám, jestliže bychom jí vzhledem k její přílišné jemnosti nechali volný průchod naší osobností ve všech úrovních. Napadá nás právě v době a při takové příležitosti našeho jemného rozjímání, kdy jsme nejlépe naladěni a přístupni jejímu působení. Působí jako ten nejjemnější osten, který se zdánlivě opírá o právo a pravdu při některém jednání, například: Někdo mi právem říká, že jsem něco udělal špatně, a říká to povýšenou formou hlasu, triumfuje nad tím, že mi může vytknout určitou chybu, kterou si v tom okamžiku dosti jemně uvědomuji, a pocit mého odporu proti způsobu mně vytknuté chybě se zaostřuje nikoliv proti hlavní příčině, totiž abych si jasně uvědomil svou chybu a sám sebe odsoudil, ale jde falešným, obráceným směrem proti tomu, kdo mně na chybu upozornil, a neprávem se mění v pocit velmi jemné urážlivosti. Správný postup v tomto případě je, že si okamžitě uvědomuji svou chybu a že jsem naopak vděčný té bytosti, která mne na chybu upozornila. V takovém případě zde nemá jakákoliv sebemenší urážlivost co dělat. 

Ve skutečnosti mne nemůže nikdo na světě ničím urazit, ať si dělá co dělá, neboť doslova vzato, je vše zákonité a moudré, výchovné, co nás v životě potkává, a my se musíme se všemi těmito překážkami jakéhokoliv druhu naprosto vyrovnávat. Děláme tak pozorováním sebe sama, tj., vlastních příčin, bojem proti všemu, co nám škodí, abychom to vše zcela ovládali. 

Tedy jsme-li dotčeni touto jemnou urážlivostí, nemůžeme se k věci svobodně vyjádřit, jak bychom si přáli, tj. bez pocitu antipatie k sobě, jež se stala pouze prostředníkem působení naší negativní (pasivní) vlastnosti urážlivost. Proto odpovídáme jaksi stísněným hlasem, vyjadřujícím jemným způsobem pocity urážlivosti a antipatie s doprovodným mrzením se na sebe sama za tuto svou chybu, kterou jsme udělali jistě z nedbalosti, povrchnosti svého jednání. Proti této jemné urážlivosti stavím neprostou neurážlivost, skromnost, uvědomění si chyby s projevem úcty a vděčnosti za to, že nám byla poskytnuta dobrá příležitost pro jasné poznání negativní (pasivní) vlastnosti, kterou musíme stůj co stůj přemoci a ovládat.

 Neboť čím jemněji tato či jiná negativní (pasivní) vlastnost působí, tím hlouběji vnikáme do sebepoznání a na základě toho si můžeme u sebe i u svých bližních často vysvětlit svůj a jejich postoj k různým problémům z mravní stránky. Hrubě působící vlastnosti poznáváme velmi snadno a máme okamžitě možnost proti nim bojovat. Zato však velmi jemně a záludně působící negativní (pasivní) vlastnosti těžko rozeznáváme, a proto proti nim také bojujeme s velkými obtížemi.