Úspěchy a jak jich dosáhnout

13.11.2020

Chceme-li opravdu dosáhnout úspěchů, musíme být vždy, všude a ve všem pokorní a skromní. To je první a základní podmínka. Pokora znamená, že se nikdy nepřeceňujeme ani nepodceňujeme, ale oceňujeme se podle svých skutečných schopností. Dovedeme vždy to, na co stačíme svými vědomostmi a schopnostmi, a podle tohoto měřítka se řídíme. Další důležitou podmínkou úspěchů je, že v našem případě nikdy necvičíme pro jakékoliv úspěchy, ale cvičíme poctivě a upřímně pro zušlechtění svého ducha, své duše a tím zároveň samozřejmě i pro své hmotné tělo, které také nesmíme zanedbávat, zvláště jde-li nám o upevnění zdraví. 

Prakticky si tedy tuto závažnou okolnost jasně uvědomujeme před každým cvičením a konstatujeme, že jakékoliv úspěchy tohoto druhu si nikdy nezasluhujeme, ale pevně v ně věříme jako v následky námi vytvořených příčin, které si tvoříme právě svými upřímnými a vytrvalými cvičeními. Tyto následky se dostavují samočinně, automaticky, aniž na ně myslíme. Nejhůře je na tom ovšem ten, kdo při každém cvičení  myslí jen na úspěchy a tyto úspěchy stále očekává. Ten se jich nikdy nedočká.

Analogicky totéž platí i v našem veřejném životě, jsme-li někde zaměstnáni. Nejdříve musíme dokázat co umíme a poté se nám dostane odměny podle toho jak si ji zasluhujeme. Při tom však musíme vždy přihlížet k univerzálním zákonům, zejména k zákonům karmy - osudu, který nám klade vždy určité překážky, jež musíme překonávat, abychom třeba odčinili nějaký ten vroubek z minulosti a hlavně abychom se překonáváním těchto překážek co nejvíce posilovali. A právě v tomto pojetí je skrývá náš největší úspěch, jestliže si toto vše stále uvědomujeme a nepřetržitě třeba po celý život bojujeme za zlepšení svého budoucího osudu. 

Přirozeně, že i v našem veřejném životě máme analogicky větší nebo menší úspěchy právě proto, že si tyto úspěchy vždy, všude a ve všem tvoříme vědomými příčinami, které sledují vždy jen dobrý a šlechetný účel, a proto se nám také projevují. Ve skutečnosti ponecháváme vždy úspěchy a následky svého osudu, který je zárukou spravedlnosti, lásky a štědrosti, neboť nám vždy  a ve všem připravuje tu nejlepší a nejkrásnější cestu do Věčnosti. 

I když se nám snad někdy zdá, ovšem omylem, že tím či oním stavem, prostředím, překážkou velice trpíme, je to pro nás nejlepší příležitost daná nám astrálem, abychom ji nejlépe využili ve svůj prospěch, dokud zde na této hmotné úrovni žijeme, protože v neviditelném světě již nemáme tak vzácné příležitosti, abychom se jimi posilovali a nabývali tak živlové rovnováhy. 

Jedině takovým způsobem si tedy zajišťujeme největší úspěchy, jaké vůbec existují, a tyto si bereme s sebou do Věčnosti, neboť to je náš největší poklad - úspěch, který jsme si na hmotné úrovni vydobyli. Vše ostatní hmotné zanecháme ve hmotném světě a na tento prožitý hmotný svět - život pak zcela zapomeneme, neboť ve Věčnosti to již nebudeme potřebovat. Navždy nám zůstává pouze to věčné, co jsme si vydobyli na hmotné úrovni, a to je náš největší úspěch.