Uvědomování si chyb a jejich následků a zostření boje proti nim

27.08.2021

Jak často se dopouštíme chyb, aniž si to uvědomujeme, anebo i když víme, že jsme chybovali, velmi neradi si to přiznáváme, a pokud je to možné, všechny své chyby svalujeme buď na druhé lidi, nebo je svádíme na nešťastnou náhodou, na špatnou příležitost, na nepříznivý vliv okolností, které nás k chybám provokují. Zkrátka máme na každou svou chybu jen výmluvu a nikdy si ji nechceme ze zásadních důvodů sami poctivě a upřímně přiznat. To je ovšem naše velká chyba, která nám přináší i zlé následky. Abychom se této škodlivě negativní (pasivní) vlastnosti co nejdříve zbavili a abychom správně porozuměli, co nám vlastně chce říci, musíme si vždy, všude a ve všem našem jednání, činnosti tj. v myšlenkách, pocitech, stavech, činech, jasně uvědomit, že vše, co nás potkává, je řízeno osudem, vlivem našich dříve vytvořených příčin, a proto jedině my sami jsme těmi chybujícími a nikdo jiný na světě. Proto nám žádné výmluvy nepomohou. 

Chyby jsou dokonce nutné, neboť jak jinak by člověk poznal, že někde něco udělal špatně, špatně myslel, nezdravě cílil, nesprávně se zachoval, kdyby při této své činnosti, počínání neudělal určitou chybu odpovídající jeho výkyvům negativních (pasivních) vlastností, které dosud neovládá, a následkem toho si tvoří další příčiny ve světě Příčin pro svůj pozdější dočasný život nebo pro příštím znovuvtělení do hmotné úrovně. A k tomuto účelu poznávání negativních (pasivních) vlastností, vášní, zlozvyků nám nejlépe slouží chyby, ze kterých se máme učit, abychom se jich v budoucnosti co nejméně nebo vůbec nedopouštěli, pokud to dokážeme a jsme-li k tomu tak dalece zralí. 

Uvědomování si chyb, a jejich následků, je vlastnost velmi důležitá, přímo nepostradatelná, která není každému dána. Proto ten, kdo ji skutečně má, má za ní být velmi vděčný svému osudu, který mu takovýmto hmatatelným způsobem jasně ukazuje, v čem ještě není dokonalý, aby si to uvědomil a bojoval proti tomu. Čím víc chybujeme, tím více zostřujeme boj proti svým chybám tím, že si vždy a včas uvědomujeme, kde nás může negativní (pasivní) vlastnost překvapit, jsme na to vždy připraveni, a jakmile přijdeme na věc, v samém zárodku chybě předejdeme, neboť si chybu v okamžiku, kdy se ji dopouštíme, uvědomujeme a ihned věc napravíme. Také si uvědomujeme, že dokud jsme na hmotné úrovni, jsme vždy vystaveni účinkům některých negativních (pasivních) vlastností a můžeme se třeba i nevědomky dopustit chyby. Ale takový chyba, kterou později zcela jistíme, je pro nás významným poučením pro budoucnost. Nadarmo se neříká, že i mistr tesař se někdy utne. 

Uvědomování si chyb a následků patří do naší každodenní introspekce, a proto tato vlastnost nemá žádnému upřímnému žákovi scházet, popřípadě je-li v tom směru slabý, musí si tuto vlastnost sám vypěstovat. Bez ní by daleko nedošel a nedocílil by také žádných pokroků v magické vědě a umění.